Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
v
v

Změny v rozvrhu Monday 2. 10.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vondrová Martina .. ....
Čejka Miroslav - - .. .. .. - -
Dvořák Jiří .. .. .... .. .. .. ..
Veselá Zuzana - ..
Sudová Jana - - - - -
Šauflová Šárka - - - .. .. .. ..
Hegeďová Šárka .. .. .. - - - -
Rybová Jana .. .. - - - - -
Tůmová Ivana M26 M26 M26 M26 M26 M26
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Šamanová Alena
4 přesun << ON NS1A 212 z 4.10. 7. hod
Spalová Jitka
6 přesun << M S1 308 z 4.10. 7. hod
Nový Václav
5 přesun << IKT LOZ1 402 z 5.10. 7. hod
Honzů Jitka
5 přesun << MAM NS2 (PT) 204 z 4.10. 1. hod
Maksymciva Irina
2 přesun << NJ GOP2 206 z 4.10. 7. hod
Fidlerová Ivana
1 přesun << AJ G4 310 z 5.10. 7. hod
7 přesun >> AJ S4 na 3.10. 1. hod
Štěrbová Marcela
1 přesun << TMĚŘ NS1B 206 z 7. hod
4 přesun << TMĚŘ NS2 (PT) 206 z 5.10. 7. hod
7 přesun >> TMĚŘ NS1B na 1. hod
Šaufl Jakub
2 přesun << AJ LOZ1 204 z 4.10. 1. hod
Paďourová Tereza
6 přesun << PV KP1 (K1) 407 z 7. hod
7 přesun >> PV KP1 (K1) na 6. hod
Olšar Jiří
2 přesun << MV OZS2 304 z 4.10. 7. hod
Kantárová Eliška
2 přesun << Ú NS1A 407 z 5.10. 4. hod
3 přesun << ZZV OZS2 407 z 3.10. 7. hod
Bartoň Lukáš
1 přesun >> TD S4 na 4. hod
3 přesun << TD S2 409 z 5.10. 7. hod
4 přesun << TD S4 201 z 1. hod
5 přesun << SZ NS2C 211 z 4.10. 5. hod
Kfelíř Lukáš
1 spojeno (M7 OČR) OV K1 (K1T)
2 spojeno (M7 OČR) OV K1 (K1T)
3 spojeno (M7 OČR) OV K1 (K1T)
4 spojeno (M7 OČR) OV K1 (K1T)
5 spojeno (M7 OČR) OV K1 (K1T)
6 spojeno (M7 OČR) OV K1 (K1T)
Změny v rozvrzích tříd
A1A
7 ON odpadá (13)
S1
6 M 308 přesun << 7 z 4.10. 7. hod
6 D odpadá (31)
K1
1 OV K1T spojí M26 (M7)
2 OV K1T spojí M26 (M7)
3 OV K1T spojí M26 (M7)
4 OV K1T spojí M26 (M7)
5 OV K1T spojí M26 (M7)
6 OV K1T spojí M26 (M7)
KP1
1 ZPV odpadá (38)
6 PV K1 407 přesun << 33 z 7. hod
6 ON odpadá (13)
7 PV K1 přesun >> na 2.10. 6. hod
LOZ1
2 AJ 204 přesun << 32 z 4.10. 1. hod
2 ZPV odpadá (38)
5 IKT 402 přesun << 16 z 5.10. 7. hod
5 ČJ odpadá (31)
NS1A
2 Ú 407 přesun << 35 z 5.10. 4. hod
2 M odpadá (36)
4 ON 212 přesun << 3 z 4.10. 7. hod
4 D odpadá (31)
NS1B
1 TMĚŘ 206 přesun << 28 z 7. hod
1 M odpadá (36)
7 TMĚŘ přesun >> na 2.10. 1. hod
G4
1 AJ 310 přesun << 27 z 5.10. 7. hod
1 V odpadá (4)
GOP2
2 NJ 206 přesun << 25 z 4.10. 7. hod
2 AJ odpadá (22)
NS2
4 TMĚŘ PT 206 přesun << 28 z 5.10. 7. hod
4 TV PT odpadá (13)
5 MAM PT 204 přesun << 21 z 4.10. 1. hod
5 TV PT odpadá (13)
NS2C
5 SZ 211 přesun << 37 z 4.10. 5. hod
5 PvO odpadá (8)
S4
1 TD přesun >> na 2.10. 4. hod
4 TD 201 přesun << 37 z 1. hod
4 PNC odpadá (8)
7 AJ přesun >> na 3.10. 1. hod
OZS2
1 TV odpadá (13)
2 MV 304 přesun << 34 z 4.10. 7. hod
2 TV odpadá (13)
3 ZZV 407 přesun << 35 z 3.10. 7. hod
3 M odpadá (36)
S2
3 TD 409 přesun << 37 z 5.10. 7. hod
3 PNC odpadá (8)
7 ČJ odpadá (31)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou