Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
v
v

Změny v rozvrhu Thursday 29. 9.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ALO2 Br Br Br Br Br Br Br
AOZ3 Br Br Br Br Br Br Br
NS1A Wsh Wsh
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vondrová Martina - - - 26 .... .. ..
Veselá Zuzana .. - .. 27 - - -
Sudová Jana .. - .. .. 32
Olšar Jiří .. .. - 19 19
Šlegelová Markéta - - - - - - >>
Zítek Miroslav - - - - - - -
Desort Vladislav M15 M15 M15 M15 M15 M15 M15
Pokorný Pavel M15 M15 M15 M15 M15 M15 -
Valdman Petr M8 M8 M8 M8 M8 M8 M8
Opatrný Václav M20 M20 M20 M20 M20 M20
Budil Miloš .. .. .. .. .. .. ..
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Hrubá Eva
3 přesun << PEK GOP1 (G1) 402 z 30.9. 7. hod
Drnec Miloslav
1 přesun >> TV POZ2 na 3. hod
3 přesun << TV POZ2 mim z 1. hod
Nováková Irena
6 přesun << ZB POZ2 (P2) 202 z 7. hod
7 přesun >> ZB POZ2 (P2) na 6. hod
Nový Václav
6 přesun >> IKT GOP4 na 27.9. 4. hod
Vít Milan
7 odpadá M GOP4 zrušeno
Straka Michal
4 spojeno (34 ZZ-A) STR ALO2 (L2) 215
5 spojeno (34 ZZ-A) STR ALO2 (L2) 215
Honzů Jitka
1 odpadá MAM NS1A
Hráchová Libuše
1 přesun << ČJ OZS1 204 z 7. hod
2 přesun << ČJ A1 304 z 30.9. 1. hod
6 přesun >> ČJ K1 na 30.9. 4. hod
7 přesun >> ČJ OZS1 na 1. hod
Maksymciva Irina
1 přesun << NJ GOP1 (O1) 206 z 7. hod
7 přesun >> NJ GOP1 (O1) na 1. hod
Koutská Eva
4 spojeno (4 N) EKO GOP4 (G4) 210
7 přesun >> EKO S3 na 26.9. 4. hod
Fidlerová Ivana
4 spojeno (22 Dov) AJ NS1B (1.sk) 310
Sudová Jana
7 přesun >> ON S1 na 26.9. 5. hod
Šauflová Šárka
2 odpadá D NS1A
7 přesun >> D NS2B na 30.9. 5. hod
Šaufl Jakub
5 změna AJ GOP1 (O1) 314
5 spojeno (29 L) AJ GOP1 (G1) 314
Paďourová Tereza
4 přesun << STO K1 409 z 7. hod
7 přesun >> STO K1 na 4. hod
Rybová Jana
1 přesun >> ZPV K1 na 27.9. 4. hod
Kožíšek Josef
1 spojeno (M17 N) OV AOZ3 (A3v)
2 spojeno (M17 N) OV AOZ3 (A3v)
3 spojeno (M17 N) OV AOZ3 (A3v)
4 spojeno (M17 N) OV AOZ3 (A3v)
5 spojeno (M17 N) OV AOZ3 (A3v)
6 spojeno (M17 N) OV AOZ3 (A3v)
7 spojeno (M17 N) OV AOZ3 (A3v)
Danielko Jaroslav
1 spojeno (M12 N) OV OZL1 (OK1)
2 spojeno (M12 N) OV OZL1 (OK1)
3 spojeno (M12 N) OV OZL1 (OK1)
4 spojeno (M12 N) OV OZL1 (OK1)
5 spojeno (M12 N) OV OZL1 (OK1)
6 spojeno (M12 N) OV OZL1 (OK1)
7 supl. (M5 N) OV OZL3 (Z3) přespočetná hod.
Veselý Karel
1 spojeno (M21 N) OV OZL3 (OK3)
2 spojeno (M21 N) OV OZL3 (OK3)
3 spojeno (M21 N) OV OZL3 (OK3)
4 spojeno (M21 N) OV OZL3 (OK3)
5 spojeno (M21 N) OV OZL3 (OK3)
6 spojeno (M21 N) OV OZL3 (OK3)
Změny v rozvrzích tříd
A1
2 ČJ 304 přesun << 24 z 30.9. 1. hod
2 OD odpadá (34)
ALO2
4 STR L2 215 spojí 19 (34)
5 STR L2 215 spojí 19 (34)
skup OZS2: 1. - 7. les. Brambory
AOZ3
1 OV A3v spojí M8 (M17)
2 OV A3v spojí M8 (M17)
3 OV A3v spojí M8 (M17)
4 OV A3v spojí M8 (M17)
5 OV A3v spojí M8 (M17)
6 OV A3v spojí M8 (M17)
7 OV A3v spojí M8 (M17)
skup OZS3: 1. - 7. les. Brambory
GOP1
1 NJ O1 206 přesun << 25 z 7. hod
1 ON odpadá (29)
3 PEK G1 402 přesun << 6 z 30.9. 7. hod
3 AJ G1 odpadá (22)
5 AJ O1 314 změna 32
5 AJ G1 314 spojí 32 (29)
7 VOG G1 odpadá (4)
7 NJ O1 přesun >> na 29.9. 1. hod
GOP4
4 EKO G4 210 spojí 26 (4)
6 IKT přesun >> na 27.9. 4. hod
7 M odpadá (18)
K1
1 ZPV přesun >> na 27.9. 4. hod
4 STO 409 přesun << 33 z 7. hod
4 T odpadá (29)
6 ČJ přesun >> na 30.9. 4. hod
7 STO přesun >> na 29.9. 4. hod
POZ2
1 TV přesun >> na 29.9. 3. hod
3 TV mim přesun << 14 z 1. hod
3 ON odpadá (29)
6 ZB P2 202 přesun << 15 z 7. hod
6 EKO P2 odpadá (4)
7 ZB P2 přesun >> na 29.9. 6. hod
NS1A
7 PEK přesun >> na 26.9. 5. hod
1. - 2. les. Workshop
NS1B
4 AJ 1.sk 310 spojí 27 (22)
NS2B
7 D přesun >> na 30.9. 5. hod
S3
7 EKO přesun >> na 26.9. 4. hod
OZL3
1 OV OK3 spojí M20 (M21)
1 OV Z3 spojí M15 (M5)
2 OV OK3 spojí M20 (M21)
2 OV Z3 spojí M15 (M5)
3 OV OK3 spojí M20 (M21)
3 OV Z3 spojí M15 (M5)
4 OV OK3 spojí M20 (M21)
4 OV Z3 spojí M15 (M5)
5 OV OK3 spojí M20 (M21)
5 OV Z3 spojí M15 (M5)
6 OV OK3 spojí M20 (M21)
6 OV Z3 spojí M15 (M5)
7 OV Z3 supluje M15 (M5)
OZS1
1 ČJ 204 přesun << 24 z 7. hod
1 AJ odpadá (22)
7 ČJ přesun >> na 29.9. 1. hod
S1
7 ON přesun >> na 26.9. 5. hod
OZL1
1 OV OK1 spojí M15 (M12)
2 OV OK1 spojí M15 (M12)
3 OV OK1 spojí M15 (M12)
4 OV OK1 spojí M15 (M12)
5 OV OK1 spojí M15 (M12)
6 OV OK1 spojí M15 (M12)
Pedagogický dohled u třídy:
ALO2
Hodina: 1. - 7. les., Skupina: OZS2, Učitel: Budil Miloš
AOZ3
Hodina: 1. - 7. les., Skupina: OZS3, Učitel: Budil Miloš