Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III GOP1
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
212
A: D
31
O1P2
BD: OV
M25
G1K3
BD: OV
M26
O1K1
BD: OV
M14
212
C: D
31
G1
315
A: VOG
4
O1
206
A: ZB
32
O1P2
BD: OV
M25
G1K3
BD: OV
M26
O1K1
BD: OV
M14
G1
315
C: VOG
4
O1
206
C: ZB
32
G1
304
A: AJ
22
O1
4J
A: AJ
32
O1P2
BD: OV
M25
G1K3
BD: OV
M26
O1K1
BD: OV
M14
G1
304
C: AJ
22
O1
4J
C: AJ
32
212
A: ČJ
10
O1P2
BD: OV
M25
G1K3
BD: OV
M26
O1K1
BD: OV
M14
212
C: ČJ
10
212
A: ČJ
10
O1P2
BD: OV
M25
G1K3
BD: OV
M26
O1K1
BD: OV
M14
212
C: ČJ
10
308
A: M
1
O1P2
BD: OV
M25
G1K3
BD: OV
M26
O1K1
BD: OV
M14
308
C: M
1
212
A: ZPV
38
212
C: ZPV
38
214
A: F
23
214
C: F
23
Tue
212
A: D
31
O1P2
BD: OV
M25
G1K3
BD: OV
M26
O1K1
BD: OV
M14
212
C: D
31
315
A: F
23
O1P2
BD: OV
M25
G1K3
BD: OV
M26
O1K1
BD: OV
M14
315
C: F
23
O1
206
A: NJ
25
G1
202
A: V
15
O1P2
BD: OV
M25
G1K3
BD: OV
M26
O1K1
BD: OV
M14
O1
206
C: NJ
25
G1
202
C: V
15
308
A: M
1
O1P2
BD: OV
M25
G1K3
BD: OV
M26
O1K1
BD: OV
M14
308
C: M
1
G1
312
A: AJ
22
O1
402
A: PEK
6
O1P2
BD: OV
M25
G1K3
BD: OV
M26
O1K1
BD: OV
M14
G1
312
C: AJ
22
O1
402
C: PEK
6
G1
210
A: AJ
22
O1
4J
A: AJ
32
O1P2
BD: OV
M25
G1K3
BD: OV
M26
O1K1
BD: OV
M14
G1
210
C: AJ
22
O1
4J
C: AJ
32
G1
206
A: NJ
25
O1
407
A: ZB
32
G1
206
C: NJ
25
O1
407
C: ZB
32
Wed
202
A: ON
29
212
B: ČJ
10
202
C: ON
29
212
D: ČJ
10
O1
402
A: PEK
6
G1
202
A: V
15
212
B: D
31
O1
402
C: PEK
6
G1
202
C: V
15
212
D: D
31
212
A: D
31
204
B: ZPV
38
212
C: D
31
204
D: ZPV
38
315
A: ČJ
10
402
B: IKT
16
315
C: ČJ
10
402
D: IKT
16
G1
206
A: NJ
25
O1
302
A: OPRL
32
G1
310
B: AJ
22
O1
302
B: OPRL
32
G1
206
C: NJ
25
O1
302
C: OPRL
32
G1
310
D: AJ
22
O1
302
D: OPRL
32
314
A: EKO
35
302
B: EKO
35
314
C: EKO
35
302
D: EKO
35
G1
A: TV
14
O1
A: TV
13
308
B: M
1
G1
C: TV
14
O1
C: TV
13
308
D: M
1
G1
A: TV
14
O1
A: TV
13
G1
C: TV
14
O1
C: TV
13
Thu
204
A: ON
29
O1
310
B: AJ
32
G1
206
B: NJ
25
204
C: ON
29
O1
310
D: AJ
32
G1
206
D: NJ
25
214
A: M
1
214
B: M
1
214
C: M
1
214
D: M
1
G1
205
A: AJ
22
O1
202
A: OPRL
32
O1
315
B: OPRL
32
G1
402
B: PEK
6
G1
205
C: AJ
22
O1
202
C: OPRL
32
O1
315
D: OPRL
32
G1
402
D: PEK
6
O1
4J
A: AJ
32
G1
202
A: V
15
315
B: ZPV
38
O1
4J
C: AJ
32
G1
202
C: V
15
315
D: ZPV
38
O1
4J
A: AJ
32
G1
409
A: KS
29
315
B: ČJ
10
O1
4J
C: AJ
32
G1
409
C: KS
29
315
D: ČJ
10
G1
206
A: NJ
25
O1
402
A: PEK
6
O1
402
B: PEK
6
G1
315
B: VOG
4
G1
206
C: NJ
25
O1
402
C: PEK
6
O1
402
D: PEK
6
G1
315
D: VOG
4
O1
206
A: NJ
25
G1
407
A: VOG
4
402
B: IKT
16
O1
206
C: NJ
25
G1
407
C: VOG
4
402
D: IKT
16
Fri
314
A: EKO
35
315
B: F
23
314
C: EKO
35
315
D: F
23
204
A: F
23
G1
310
B: AJ
22
O1
315
B: ZB
32
204
C: F
23
G1
310
D: AJ
22
O1
315
D: ZB
32
214
A: M
1
O1
315
B: AJ
32
G1
202
B: V
15
214
C: M
1
O1
315
D: AJ
32
G1
202
D: V
15
G1
407
A: KS
29
O1
206
A: NJ
25
302
B: EKO
35
G1
407
C: KS
29
O1
206
C: NJ
25
302
D: EKO
35
315
A: ČJ
10
315
B: ZPV
38
315
C: ČJ
10
315
D: ZPV
38
G1
315
A: VOG
4
O1
211
A: ZB
32
G1
B: TV
14
O1
B: TV
13
G1
315
C: VOG
4
O1
211
C: ZB
32
G1
D: TV
14
O1
D: TV
13
O1
206
A: NJ
25
G1
402
A: PEK
6
G1
B: TV
14
O1
B: TV
13
O1
206
C: NJ
25
G1
402
C: PEK
6
G1
D: TV
14
O1
D: TV
13
Powered by