Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Houdek Lukáš
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
S3 celá
205
AC: ČJ
AOZ3 celá
304
BD: ČJ
NS2A celá
212
B: ČJ
NS2A celá
212
D: ČJ
GOP1 celá
212
A: ČJ
K2 celá
214
BD: ČJ
GOP1 celá
212
C: ČJ
GOP1 celá
212
A: ČJ
G3 celá
212
B: ČJ
GOP1 celá
212
C: ČJ
G3 celá
212
D: ČJ
G3 celá
212
A: ČJ
G3 celá
212
C: ČJ
ALO2 celá
204
AC: ČJ
1. p
Suplovací pohotovost Poh
Tue
DS3 celá
211
ČJ
DS1 celá
211
ČJ
DS1 celá
211
C: PS
Wed
S3 celá
205
AC: ČJ
GOP1 celá
212
B: ČJ
GOP1 celá
212
D: ČJ
ALO2 celá
204
AC: ČJ
G3 celá
205
B: ČJ
G3 celá
205
D: ČJ
NS2A celá
407
A: ČJ
AOZ3 celá
304
BD: ČJ
NS2A celá
407
C: ČJ
GOP1 celá
315
A: ČJ
NS2A celá
204
B: ČJ
GOP1 celá
315
C: ČJ
NS2A celá
204
D: ČJ
G3 celá
204
A: ČJ
NS2A celá
204
B: ČJ
G3 celá
204
C: ČJ
NS2A celá
204
D: ČJ
K2 celá
204
BD: ČJ
Př.
2. p
Suplovací pohotovost Poh
Thu
NS2A celá
407
A: ČJ
G3 celá
212
B: ČJ
NS2A celá
407
C: ČJ
G3 celá
212
D: ČJ
NS2A celá
407
A: ČJ
AOZ3 celá
304
BD: ČJ
NS2A celá
407
C: ČJ
ALO2 celá
204
AC: ČJ
K2 celá
302
BD: ČJ
S3 celá
205
AC: ČJ
GOP1 celá
315
B: ČJ
GOP1 celá
315
D: ČJ
S3 celá
205
AC: ČJ
Fri
S3 celá
205
AC: ČJ
G3 celá
212
B: ČJ
G3 celá
212
D: ČJ
S3 celá
205
AC: ČJ
AOZ3 celá
212
BD: ČJ
ALO2 celá
204
AC: ČJ
K2 celá
409
BD: ČJ
GOP1 celá
315
A: ČJ
NS2A celá
214
B: ČJ
GOP1 celá
315
C: ČJ
NS2A celá
214
D: ČJ
NS2A celá
210
A: ČJ
NS2A celá
210
C: ČJ
2. p
Suplovací pohotovost Poh
Powered by