Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Houdek Lukáš
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
A1B celá
204
AC: ČJ
G4 G+S4
S4 G+S4
205
BD: ČJ
GOP2 celá
204
A: ČJ
NS1A celá
204
B: PS
GOP2 celá
204
C: ČJ
NS1A celá
204
D: PS
Tue
DS2 celá
311
ČJ
OZ1 celá
212
AC: ČJ
A1A celá
214
BD: ČJ
KP2 P2
205
AC: PS
G4 G+S4
S4 G+S4
205
BD: ČJ
G4 G+S4
S4 G+S4
205
BD: ČJ
ALO3 celá
212
AC: ČJ
K3 celá
204
BD: ČJ
A1B celá
304
AC: ČJ
KP1 P1
205
B: PS
KP1 P1
205
D: PS
DS1 celá
211
A: PS
Suplovací pohotovost Poh
Wed
ALO3 celá
204
AC: ČJ
KP2 P2
202
AC: PS
A1B celá
304
AC: ČJ
K3 celá
210
BD: ČJ
A1A celá
212
BD: ČJ
OZ1 celá
212
AC: ČJ
KP1 P1
210
B: PS
KP1 P1
210
D: PS
GOP3 O3
205
A: PS
G4 G+S4
S4 G+S4
210
BD: ČJ
GOP3 O3
205
C: PS
NS1A celá
204
A: PS
NS1A celá
204
C: PS
1. p
Thu
GOP2 celá
212
A: ČJ
GOP2 celá
302
B: ČJ
GOP2 celá
212
C: ČJ
GOP2 celá
302
D: ČJ
ALO3 celá
204
AC: ČJ
GOP2 celá
302
B: ČJ
GOP2 celá
302
D: ČJ
OZ1 celá
413
AC: ČJ
K3 celá
210
BD: ČJ
A1A celá
214
BD: ČJ
G4 G+S4
S4 G+S4
211
BD: ČJ
GOP3 O3
205
B: PS
GOP3 O3
205
D: PS
1. p
Poh.
Fri
OZ1 celá
413
AC: ČJ
GOP2 celá
204
B: ČJ
GOP2 celá
204
D: ČJ
A1B celá
304
AC: ČJ
G4 G+S4
S4 G+S4
212
BD: ČJ
ALO3 celá
204
AC: ČJ
GOP2 celá
212
A: ČJ
K3 celá
304
BD: ČJ
GOP2 celá
212
C: ČJ
A1A celá
210
BD: ČJ
Poh.
Př.
Suplovací pohotovost Poh
Powered by