Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 402 | Učebna
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
K1 celá
402
AC: PEK
40
NS1A celá
402
B: PEK
40
NS1A celá
402
D: PEK
40
KP1 celá
402
BD: PEK
6
K1 celá
402
AC: IKT
16
Tue
K1 celá
402
AC: IKT
16
POZ2 P2
402
AC: PEK
6
KP1 celá
402
BD: PEK
6
NS2A celá
402
B: PEK
6
NS2A celá
402
D: PEK
6
GOP1 O1
402
A: PEK
6
GOP2 celá
402
B: PEK
6
GOP1 O1
402
C: PEK
6
GOP2 celá
402
D: PEK
6
ALO2 celá
402
AC: IKT
16
DS1 celá
402
C: PEK
6
DS3 celá
402
A: PEK
6
Wed
OZL1 celá
402
BD: IKT
16
GOP1 O1
402
A: PEK
6
GOP1 O1
402
C: PEK
6
NS2A celá
402
A: PEK
6
GOP1 celá
402
B: IKT
16
NS2A celá
402
C: PEK
6
GOP1 celá
402
D: IKT
16
POZ2 P2
402
AC: PEK
6
GOP2 celá
402
B: PEK
6
GOP2 celá
402
D: PEK
6
NS2A celá
402
B: PEK
6
NS2A celá
402
D: PEK
6
NS1A celá
402
A: PEK
40
NS1A celá
402
C: PEK
40
Thu
NS1A celá
402
B: PEK
40
NS1A celá
402
D: PEK
40
GOP1 G1
402
B: PEK
6
GOP1 G1
402
D: PEK
6
GOP2 celá
402
B: PEK
6
GOP2 celá
402
D: PEK
6
GOP1 O1
402
A: PEK
6
GOP1 O1
402
B: PEK
6
GOP1 O1
402
C: PEK
6
GOP1 O1
402
D: PEK
6
GOP1 celá
402
B: IKT
16
GOP1 celá
402
D: IKT
16
Fri
OZL1 celá
402
BD: IKT
16
ALO2 celá
402
AC: IKT
16
GOP2 celá
402
A: PEK
6
GOP2 celá
402
C: PEK
6
GOP1 G1
402
A: PEK
6
GOP1 G1
402
C: PEK
6
Powered by