Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Spalová Jitka
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
GOP3 celá
308
A: M
NS2C celá
308
B: M
GOP3 celá
308
C: M
NS2C celá
308
D: M
GO1 celá
308
A: M
G4 G+S4
S4 G+S4
308
BD: M
GO1 celá
308
C: M
S1 celá
308
B: M
S1 celá
308
D: M
A2 celá
308
BD: M
Poh.
Suplovací pohotovost Poh
Tue
DS1 celá
308
M
DS2 celá
308
M
GOP3 celá
308
A: M
NS2C celá
308
B: M
GOP3 celá
308
C: M
NS2C celá
308
D: M
GO1 celá
308
A: M
GOP3 celá
308
B: M
GO1 celá
308
C: M
GOP3 celá
308
D: M
S1 celá
308
A: M
G4 G+S4
S4 G+S4
308
BD: M
S1 celá
308
C: M
1. p
Wed
GOP3 celá
308
A: M
GOP3 celá
308
B: M
GOP3 celá
308
C: M
GOP3 celá
308
D: M
GO1 celá
308
B: M
GO1 celá
308
D: M
S1 celá
308
A: M
A2 celá
308
BD: M
S1 celá
308
C: M
K1 celá
308
AC: M
G4 G+S4
S4 G+S4
308
BD: M
GO1 celá
308
A: M
G4 G+S4
S4 G+S4
308
BD: M
GO1 celá
308
C: M
NS2C celá
308
B: M
NS2C celá
308
D: M
S1 celá
308
B: M
S1 celá
308
D: M
Suplovací pohotovost Poh
Thu
G4 G+S4
S4 G+S4
308
BD: M
NS2C celá
308
B: M
NS2C celá
308
D: M
GO1 celá
308
B: M
GO1 celá
308
D: M
K1 celá
308
AC: M
NS2C celá
308
A: M
NS2C celá
308
C: M
NS2C celá
308
A: M
S1 celá
308
B: M
NS2C celá
308
C: M
S1 celá
308
D: M
A2 celá
308
BD: M
1. p
Fri
NS2C celá
308
A: M
G4 G+S4
S4 G+S4
308
BD: M
NS2C celá
308
C: M
GO1 celá
308
A: M
GOP3 celá
308
B: M
GO1 celá
308
C: M
GOP3 celá
308
D: M
S1 celá
308
B: M
S1 celá
308
D: M
A2 celá
308
BD: M
NS2C celá
308
B: M
NS2C celá
308
D: M
1. p
Suplovací pohotovost Poh
Powered by