Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Šamanová Alena
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
NS1A celá
202
A: ČJ
OZL3 celá
210
BD: ČJ
NS1A celá
202
C: ČJ
S2 celá
211
AC: ČJ
S4 celá
205
BD: ČJ
POZ2 celá
204
AC: ČJ
NS1A celá
202
B: ČJ
NS1A celá
202
D: ČJ
NS2B celá
204
A: ČJ
NS2B celá
204
C: ČJ
Poh.
1. p
Tue
POZ2 celá
204
AC: ČJ
G3 celá
205
B: ON
G3 celá
205
D: ON
NS1A celá
302
A: ČJ
S4 celá
205
BD: ČJ
NS1A celá
302
C: ČJ
NS1A celá
302
A: ČJ
NS1A celá
302
C: ČJ
NS2B celá
302
B: ČJ
NS2B celá
302
D: ČJ
S2 celá
214
AC: ČJ
NS2B celá
302
B: ČJ
NS2B celá
302
D: ČJ
NS2B celá
212
A: ČJ
NS2B celá
212
C: ČJ
NS2B celá
212
A: ČJ
NS2B celá
212
C: ČJ
1. p
Poh.
Wed
POZ2 celá
202
AC: ČJ
S2 celá
214
AC: ČJ
G3 celá
308
B: ON
G3 celá
308
D: ON
S2 celá
214
AC: ČJ
S4 celá
205
BD: ČJ
NS2B celá
212
A: ON
NS1A celá
212
B: ČJ
NS2B celá
212
C: ON
NS1A celá
212
D: ČJ
Suplovací pohotovost Poh
Thu
S2 celá
211
AC: ČJ
S2 celá
204
AC: ČJ
S4 celá
205
BD: ČJ
NS2B celá
210
A: ČJ
S4 celá
205
BD: ČJ
NS2B celá
210
C: ČJ
NS1A celá
302
A: ČJ
NS2B celá
204
B: ČJ
NS1A celá
302
C: ČJ
NS2B celá
204
D: ČJ
POZ2 celá
204
AC: ČJ
OZL3 celá
302
BD: ČJ
NS2B celá
214
B: ON
NS2B celá
214
D: ON
Fri
S4 celá
205
BD: ČJ
OZL3 celá
210
BD: ČJ
OZL3 celá
210
BD: ČJ
NS2B celá
204
B: ČJ
NS2B celá
204
D: ČJ
Př.
Suplovací pohotovost Poh
Powered by