Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Veselá Zuzana
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
OZL2 celá
311
AC: AJ
GOP2 celá
311
B: AJ
GOP2 celá
311
D: AJ
GOP2 celá
311
A: AJ
K3 celá
311
BD: AJ
GOP2 celá
311
C: AJ
GOP2 celá
311
A: AJ
NS1B celá
311
B: AJ
GOP2 celá
311
C: AJ
NS1B celá
311
D: AJ
K2 celá
311
AC: AJ
A1A celá
311
BD: AJ
NS1B celá
311
A: AJ
OZS2 celá
311
BD: AJ
NS1B celá
311
C: AJ
2. p
Suplovací pohotovost Poh
Tue
OZL2 celá
311
AC: AJ
OZL2 celá
311
AC: AJ
DS1 celá
311
AJ
K2 celá
311
AC: AJ
K1 celá
311
AC: AJ
A1A celá
311
BD: AJ
Suplovací pohotovost Poh
Wed
OZL2 celá
311
AC: AJ
GOP2 celá
311
B: AJ
GOP2 celá
311
D: AJ
NS1B celá
311
B: AJ
NS1B celá
311
D: AJ
K2 celá
311
AC: AJ
OZS2 celá
311
BD: AJ
K1 celá
311
AC: AJ
K3 celá
311
BD: AJ
K3 celá
311
BD: AJK
Thu
K3 celá
311
BD: AJ
OZS2 celá
311
BD: AJ
A1A celá
311
BD: AJ
NS1B celá
311
A: AJ
GOP2 celá
311
B: AJ
NS1B celá
311
C: AJ
GOP2 celá
311
D: AJ
NS1B celá
311
B: AJ
NS1B celá
311
D: AJ
K1 celá
311
AC: AJ
NS1B celá
311
B: AJ
NS1B celá
311
D: AJ
Př.
Fri
GOP2 celá
311
A: AJ
OZS2 celá
311
BD: AJ
GOP2 celá
311
C: AJ
K3 celá
311
BD: AJ
K1 celá
311
AC: AJ
NS1B celá
311
B: AJ
NS1B celá
311
D: AJ
K2 celá
311
AC: AJ
K3 celá
311
BD: AJK
NS1B celá
311
A: AJ
A1A celá
311
BD: AJ
NS1B celá
311
C: AJ
2. p
Suplovací pohotovost Poh
Powered by