Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Veselá Zuzana
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
K3 celá
310
AC: AJ
OZS1 celá
312
AC: AJ
GOP1 G1
304
A: AJ
GOP1 G1
304
C: AJ
K1 celá
312
AC: AJ
AOZ3 OZS3
310
BD: AJ
OZL1 OK1
310
BD: AJ
K2 1.sk
409
BD: AJK
Tue
K3 celá
310
AC: AJ
OZL1 OK1
310
BD: AJ
NS1B 1.sk
206
A: AJ
NS1B 1.sk
206
C: AJ
DS3 celá
205
AJ
OZS1 celá
210
AC: AJ
K2 1.sk
312
BD: AJ
GOP1 G1
312
A: AJ
GOP1 G1
312
C: AJ
GOP1 G1
210
A: AJ
NS1B 1.sk
206
B: AJ
GOP1 G1
210
C: AJ
NS1B 1.sk
206
D: AJ
K1 celá
202
AC: AJ
2. p
PJ
Suplovací pohotovost Poh
Wed
K3 celá
310
AC: AJ
K1 celá
302
AC: AJ
NS1B 1.sk
210
A: AJ
AOZ3 OZS3
210
BD: AJ
NS1B 1.sk
210
C: AJ
NS1B 1.sk
312
A: AJ
GOP1 G1
310
B: AJ
NS1B 1.sk
312
C: AJ
GOP1 G1
310
D: AJ
K2 1.sk
310
BD: AJ
NS1B 1.sk
312
B: AJ
NS1B 1.sk
312
D: AJ
2. p
Suplovací pohotovost Poh
Thu
OZS1 celá
312
AC: AJ
OZL1 OK1
414
BD: AJ
GOP1 G1
205
A: AJ
AOZ3 OZS3
312
BD: AJ
GOP1 G1
205
C: AJ
NS1B 1.sk
211
A: AJ
NS1B 1.sk
210
B: AJ
NS1B 1.sk
211
C: AJ
NS1B 1.sk
210
D: AJ
NS1B 1.sk
210
B: AJ
NS1B 1.sk
210
D: AJ
K2 1.sk
310
BD: AJ
2. p
Fri
AOZ3 OZS3
310
BD: AJ
GOP1 G1
310
B: AJ
GOP1 G1
310
D: AJ
OZL1 OK1
310
BD: AJ
K1 celá
312
AC: AJ
K3 celá
312
AC: AJ
K2 1.sk
210
BD: AJK
K2 1.sk
210
BD: AJ
OZS1 celá
312
AC: AJ
Jíd
Suplovací pohotovost Poh
Powered by