Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Sudová Jana
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
GO1 OP1
402
A: PEK
GO1 OP1
402
C: PEK
ALO3 celá
204
AC: ON
K2 celá
409
AC: KS
K2 celá
409
AC: T
GOP2 celá
308
A: ON
GOP2 celá
308
C: ON
KP2 K2
407
AC: T
K3 celá
409
BD: ON
OZL2 celá
214
AC: ON
S1 celá
308
B: ON
S1 celá
308
D: ON
Tue
OZL2 celá
414
AC: ON
S1 celá
406
A: ON
S1 celá
406
C: ON
GO1 OP1
401
A: PEK
GO1 OP1
401
C: PEK
KP2 celá
202
AC: ON
KP2 K2
413
AC: KS
GOP3 celá
411
B: ON
GOP3 celá
411
D: ON
POZ3 celá
404
AC: ON
OZS2 celá
404
BD: ON
K2 celá
409
AC: ON
S1 celá
308
B: ON
S1 celá
308
D: ON
PJ
Wed
K2 celá
409
AC: T
KP2 K2
407
AC: T
OZS2 celá
404
BD: ON
S1 celá
406
B: ON
S1 celá
406
D: ON
GOP2 celá
413
B: ON
GOP2 celá
413
D: ON
A2 celá
415
BD: ON
Jíd
Thu
KP2 K2
407
AC: T
K2 celá
409
AC: ON
ALO3 celá
204
AC: ON
A2 celá
304
BD: ON
K2 celá
409
AC: KS
K2 celá
409
AC: T
S1 celá
406
B: ON
S1 celá
406
D: ON
3. p
Suplovací pohotovost Poh
Suplovací pohotovost Poh
Fri
POZ3 celá
404
AC: ON
KP2 celá
202
AC: ON
KP2 K2
407
AC: KS
GO1 OP1
402
B: PEK
GO1 OP1
402
D: PEK
K3 celá
409
BD: ON
KP2 K2
315
AC: T
S1 celá
406
B: ON
S1 celá
406
D: ON
K2 celá
315
AC: T
GO1 OP1
301
A: PEK
GOP3 celá
411
B: ON
GO1 OP1
301
C: PEK
GOP3 celá
411
D: ON
3. p
Powered by