Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Sudová Jana
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
KP1 K1
210
BD: PV
KP1 celá
401
BD: IKT
KP1 P1
212
BD: PS
A1 celá
204
AC: ON
LOZ1 celá
308
AC: ON
Tue
S1 celá
S1 celá
214
B: ON
KP1 K1
210
BD: PV
KP1 P1
402
BD: PEK
GOP1 celá
GOP1 celá
315
C: ON
KP1 P1
210
BD: PS
NS1A celá
NS1A celá
407
A: ON
LOZ1 celá
308
AC: ON
KP1 celá
202
BD: ON
3. p
Př.
Wed
OZ1 celá
414
BD: ON
KP1 celá
202
BD: ON
K2 celá
409
BD: KS
NS1B celá
NS1B celá
215
D: ON
KP1 K1
211
BD: T
K1 celá
402
AC: PEK
S1 celá
S1 celá
214
D: ON
K1 celá
301
AC: IKT
KP1 K1
301
BD: PEK
Thu
K2 celá
409
BD: KS
KP1 K1
210
BD: T
NS1A celá
NS1A celá
407
B: ON
KP1 K1
210
BD: T
S1 celá
S1 celá
S1 celá
S1 celá
214
A: ON
A1 celá
204
AC: ON
KP1 P1
402
BD: PEK
3. p
Poh.
Suplovací pohotovost Poh
Fri
K1 celá
301
AC: IKT
KP1 K1
202
BD: PV
K1 celá
402
AC: PEK
KP1 celá
401
BD: IKT
S1 celá
S1 celá
S1 celá
S1 celá
214
A: ON
NS1B celá
NS1B celá
215
A: ON
KP1 K1
402
BD: PEK
OZ1 celá
414
BD: ON
GOP1 celá
GOP1 celá
315
B: ON
Poh.
3. p
Suplovací pohotovost Poh
Powered by