Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Nováková Irena
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
GOP3 O3
202
B: OPRL
GOP3 O3
202
D: OPRL
POZ3 P3
202
AC: OPR
GOP3 O3
202
B: ZB
GOP3 O3
202
D: ZB
GO1 OP1
202
A: OPRL
KP1 P1
202
BD: OPR
GO1 OP1
202
C: OPRL
POZ3 P3
205
AC: ZB
LOZ1 celá
204
BD: M
KP1 P1
202
BD: OP
KP2 P2
202
AC: ZB
KP2 P2
202
AC: PRO
Př.
Př.
Suplovací pohotovost Poh
Tue
LOZ1 celá
204
BD: M
KP1 P1
202
BD: OP
KP2 K2
202
AC: PV
KP1 P1
202
BD: ZB
GO1 OP1
202
A: ZB
GO1 OP1
202
C: ZB
KP2 P2
210
AC: ZB
GOP2 O2
202
B: PRO
GOP2 O2
202
D: PRO
GOP3 O3
202
A: ZB
GOP2 O2
202
B: PRO
GOP3 O3
202
C: ZB
GOP2 O2
202
D: PRO
Př.
Wed
KP2 P2
202
AC: ZB
KP2 P2
205
AC: OP
GOP3 O3
202
B: ZB
GOP3 O3
202
D: ZB
POZ3 P3
202
AC: ZB
KP1 P1
202
BD: ZB
POZ3 P3
202
AC: PRO
GO1 OP1
211
B: OPRL
GO1 OP1
211
D: OPRL
Poh.
Thu
GO1 OP1
202
A: OPRL
GOP3 O3
202
B: OPRL
GO1 OP1
202
C: OPRL
GOP3 O3
202
D: OPRL
KP2 P2
202
AC: OP
GOP3 O3
211
B: ZB
GOP3 O3
211
D: ZB
POZ3 P3
202
AC: ZB
LOZ1 celá
204
BD: M
KP1 P1
202
BD: OPR
KP2 P2
202
AC: ZB
KP2 K2
202
AC: PV
KP1 P1
202
BD: ZB
GO1 OP1
202
B: ZB
GO1 OP1
202
D: ZB
Př.
Suplovací pohotovost Poh
Fri
KP1 P1
202
BD: ZB
LOZ1 celá
204
BD: M
POZ3 P3
202
AC: ZB
POZ3 P3
202
AC: OPR
GO1 OP1
202
B: OPRL
GO1 OP1
202
D: OPRL
GO1 OP1
202
A: ZB
GO1 OP1
202
B: ZB
GO1 OP1
202
C: ZB
GO1 OP1
202
D: ZB
GOP2 O2
202
B: PRO
GOP2 O2
202
D: PRO
GOP2 O2
202
B: PRO
GOP2 O2
202
D: PRO
Powered by