Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Olšar Jiří
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
ALO2 A2
304
AC: OD
ALO2 OZS2
304
AC: TO
AOZ3 OZS3
304
BD: TO
AOZ3 A3
304
BD: A
ALO2 OZS2
304
AC: TO
A1 celá
304
AC: A
AOZ3 A3
304
BD: OD
ALO2 A2
304
AC: OD
A1 celá
304
AC: OD
Jíd
Suplovací pohotovost Poh
Suplovací pohotovost Poh
Tue
AOZ3 A3
304
BD: OD
AOZ3 A3
304
BD: OD
AOZ3 OZS3
304
BD: MV
ALO2 A2
304
AC: OD
AOZ3 OZS3
304
BD: TO
AOZ3 A3
304
BD: A
ALO2 L2
301
AC: ŘMV
Jíd
Wed
ALO2 OZS2
304
AC: TO
ALO2 A2
304
AC: A
ALO2 OZS2
304
AC: TO
AOZ3 A3
304
BD: OD
ALO2 A2
304
AC: OD
AOZ3 OZS3
304
BD: TO
A1 celá
304
AC: A
AOZ3 celá
304
BD: ŘMV
ALO2 OZS2
304
AC: MV
AOZ3 celá
304
BD: ŘMV
PJ
Thu
ALO2 OZS2
304
AC: MV
A1 celá
304
AC: OD
AOZ3 A3
304
BD: OD
ALO2 L2
205
AC: ŘMV
AOZ3 OZS3
304
BD: TO
ALO2 L2
301
AC: ŘMV
ALO2 A2
304
AC: A
AOZ3 celá
301
BD: ŘMV
ALO2 A2
304
AC: A
AOZ3 celá
301
BD: ŘMV
Jíd
Fri
ALO2 OZS2
304
AC: TO
AOZ3 A3
304
BD: OD
ALO2 A2
304
AC: A
AOZ3 A3
304
BD: A
AOZ3 OZS3
304
BD: MV
Powered by