Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Šauflová Šárka
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
NS2 celá
212
A: D
NS2 celá
212
C: D
GOP3 celá
212
A: ČJ
GOP3 celá
212
C: ČJ
GOP3 celá
212
A: ČJ
GOP3 celá
212
C: ČJ
GO1 celá
212
A: ČJ
NS1A celá
212
B: D
GO1 celá
212
C: ČJ
NS1A celá
212
D: D
LOZ1 celá
212
BD: ČJ
GO1 celá
212
A: D
S1 celá
212
B: D
GO1 celá
212
C: D
S1 celá
212
D: D
S1 celá
212
A: D
S2 celá
212
BD: ČJ
S1 celá
212
C: D
Poh.
Tue
S2 celá
212
BD: ČJ
LOZ1 celá
212
BD: ČJ
NS1A celá
212
A: D
NS1A celá
212
C: D
GOP3 celá
212
A: ČJ
NS2 celá
212
B: D
GOP3 celá
212
C: ČJ
NS2 celá
212
D: D
GO1 celá
212
A: D
NS1B celá
212
B: D
GO1 celá
212
C: D
NS1B celá
212
D: D
DS2 celá
212
B: D
Poh.
1. p
Suplovací pohotovost Poh
Suplovací pohotovost Poh
Wed
S2 celá
212
BD: ČJ
GO1 celá
212
A: ČJ
S2 celá
212
BD: ČJ
GO1 celá
212
C: ČJ
GOP3 celá
212
A: ČJ
GOP3 celá
212
B: ČJ
GOP3 celá
212
C: ČJ
GOP3 celá
212
D: ČJ
NS1B celá
212
A: D
NS1B celá
212
C: D
GO1 celá
212
B: ČJ
GO1 celá
212
D: ČJ
GO1 celá
212
B: D
GO1 celá
212
D: D
1. p
Thu
LOZ1 celá
212
BD: ČJ
GO1 celá
212
B: ČJ
GO1 celá
212
D: ČJ
NS1A celá
212
A: D
S1 celá
212
B: D
NS1A celá
212
C: D
S1 celá
212
D: D
NS1B celá
212
A: D
S2 celá
212
BD: ČJ
NS1B celá
212
C: D
GO1 celá
212
A: ČJ
NS1B celá
212
B: D
GO1 celá
212
C: ČJ
NS1B celá
212
D: D
NS2 celá
212
A: D
NS2 celá
212
C: D
GO1 celá
212
A: D
GO1 celá
212
C: D
Fri
GO1 celá
212
A: ČJ
S1 celá
212
B: D
GO1 celá
212
C: ČJ
S1 celá
212
D: D
GOP3 celá
212
B: ČJ
GOP3 celá
212
D: ČJ
LOZ1 celá
212
BD: ČJ
NS2 celá
212
B: D
NS2 celá
212
D: D
S2 celá
212
BD: ČJ
NS1A celá
212
B: D
NS1A celá
212
D: D
Poh.
Powered by