Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Dyntar Michal
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
POZ3 Z3
215
AC: T
S3 celá
211
AC: T
S4 celá
215
BD: T
NS1B celá
202
A: T
NS2C celá
215
B: T
NS1B celá
202
C: T
NS2C celá
215
D: T
NS2 PT
215
A: T
NS1B celá
215
B: T
NS2 PT
215
C: T
NS1B celá
215
D: T
POZ3 OK3
215
AC: T
S2 celá
215
BD: T
NS2 PT
215
B: PC
NS2 PT
215
D: PC
Př.
Suplovací pohotovost Poh
Tue
NS1B celá
215
A: T
NS1B celá
215
C: T
POZ3 Z3
215
AC: T
POZ3 Z3
215
AC: T
NS2 PT
215
B: PC
NS2 PT
215
D: PC
NS1B celá
215
A: PC
NS2 PT
215
B: T
NS1B celá
215
C: PC
NS2 PT
215
D: T
NS1C celá
210
AC: T
S4 celá
215
BD: T
Wed
NS1B celá
215
B: PC
NS1B celá
215
D: PC
NS2 PT
215
B: T
NS2 PT
215
D: T
POZ3 OK3
215
AC: T
NS1B celá
215
B: T
NS1B celá
215
D: T
NS1C celá
215
AC: T
S2 celá
215
BD: T
S3 celá
211
AC: T
NS2 PT
215
B: T
NS2 PT
215
D: T
Poh.
2. p
Suplovací pohotovost Poh
Thu
NS2 PT
215
A: T
NS2 PT
215
C: T
POZ3 OK3
214
AC: T
NS1B celá
215
A: PC
NS1B celá
215
C: PC
NS1B celá
215
B: PC
NS1B celá
215
D: PC
POZ3 Z3
302
AC: T
NS2C celá
215
B: T
NS2C celá
215
D: T
S3 celá
215
AC: T
S2 celá
215
BD: T
NS2C celá
215
A: T
S4 celá
215
BD: T
NS2C celá
215
C: T
2. p
Fri
NS1C celá
210
AC: T
POZ3 Z3
215
AC: T
NS2 PT
215
B: T
NS2 PT
215
D: T
NS1B celá
215
A: T
S4 celá
215
BD: T
NS1B celá
215
C: T
NS2 PT
215
A: PC
NS1B celá
215
B: T
NS2 PT
215
C: PC
NS1B celá
215
D: T
POZ3 OK3
215
AC: T
NS2 PT
215
B: PC
NS2 PT
215
D: PC
Jíd
PJ
Powered by