Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Drnec Miloslav
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
GOP4 celá
A: TV
GOP4 celá
B: TV
GOP4 celá
C: TV
GOP4 celá
D: TV
GOP4 celá
A: TV
GOP4 celá
B: TV
GOP4 celá
C: TV
GOP4 celá
D: TV
Tue
ALO2 OL2
AC: TV
OZL3 celá
BD: TV
ALO2 OL2
AC: TV
OZL3 celá
BD: TV
OZL1 OK1
BD: TV
NS2A celá
A: TV
OZL1 OK1
BD: TV
NS2A celá
C: TV
NS2A celá
A: TV
NS2A celá
C: TV
G3 celá
A: TV
NS2A celá
B: TV
G3 celá
C: TV
NS2A celá
D: TV
G3 celá
A: TV
NS2A celá
B: TV
G3 celá
C: TV
NS2A celá
D: TV
Poh.
Př.
Př.
Suplovací pohotovost Poh
Wed
KP1 P1
210
BD: HZ
NS2B celá
B: TV
NS2B celá
D: TV
NS2B celá
B: TV
NS2B celá
D: TV
S4 celá
BD: TV
S4 celá
BD: TV
G3 celá
B: TV
G3 celá
D: TV
GOP1 G1
A: TV
G3 celá
B: TV
GOP1 G1
C: TV
G3 celá
D: TV
GOP1 G1
A: TV
GOP1 G1
C: TV
Thu
POZ2 celá
AC: TV
KP1 P1
210
BD: HZ
POZ2 celá
AC: TV
NS2B celá
A: TV
NS2B celá
C: TV
NS2B celá
A: TV
NS2B celá
C: TV
Př.
Suplovací pohotovost Poh
Fri
K2 1.sk
BD: TV
K2 1.sk
BD: TV
S4 celá
BD: TV
S4 celá
BD: TV
GOP1 G1
B: TV
GOP1 G1
D: TV
GOP1 G1
B: TV
GOP1 G1
D: TV
Př.
Powered by