Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Drnec Miloslav
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
NS1C celá
AC: TV
GOP3 celá
B: TV
GOP3 celá
D: TV
NS1C celá
AC: TV
GOP3 celá
B: TV
GOP3 celá
D: TV
Tue
GOP3 O3
210
A: HZ
NS1B celá
B: TV
GOP3 O3
210
C: HZ
NS1B celá
D: TV
NS1B celá
B: TV
NS1B celá
D: TV
A1B celá
AC: TV
A1B celá
AC: TV
KP1 P1
210
BD: HZ
ALO3 OL3
AC: TV
K3 celá
BD: TV
ALO3 OL3
AC: TV
K3 celá
BD: TV
Př.
Př.
Wed
NS1A celá
A: TV
NS1A celá
C: TV
NS1A celá
A: TV
NS1A celá
C: TV
GO1 G1
A: TV
GO1 G1
C: TV
GO1 G1
A: TV
GOP3 O3
210
B: HZ
GO1 G1
C: TV
GOP3 O3
210
D: HZ
GOP3 O3
210
A: HZ
GOP3 O3
210
C: HZ
NS1B celá
A: TV
NS1B celá
C: TV
NS1B celá
A: TV
NS1B celá
C: TV
Př.
Thu
S3 celá
A: TV
NS1A celá
B: TV
S3 celá
C: TV
NS1A celá
D: TV
S3 celá
A: TV
NS1A celá
B: TV
S3 celá
C: TV
NS1A celá
D: TV
GOP2 celá
A: TV
GOP3 celá
B: TV
GOP2 celá
C: TV
GOP3 celá
D: TV
GOP2 celá
A: TV
GOP3 celá
B: TV
GOP2 celá
C: TV
GOP3 celá
D: TV
NS1C celá
AC: TV
GOP3 O3
210
B: HZ
GOP3 O3
210
D: HZ
NS1C celá
AC: TV
Suplovací pohotovost Poh
Suplovací pohotovost Poh
Fri
KP1 P1
210
BD: HZ
GOP2 celá
B: TV
GOP2 celá
D: TV
S3 celá
A: TV
GOP2 celá
B: TV
S3 celá
C: TV
GOP2 celá
D: TV
S3 celá
A: TV
S3 celá
C: TV
KP2 celá
AC: TV
GO1 G1
B: TV
GO1 G1
D: TV
KP2 celá
AC: TV
GO1 G1
B: TV
GO1 G1
D: TV
1. p
Suplovací pohotovost Poh
Powered by