Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 302 | Učebna
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
A1B celá
302
AC: ZPV
38
NS2 celá
302
B: ON
3
NS2 celá
302
D: ON
3
NS2 celá
302
A: ZPV
36
NS2 celá
302
B: M
1
NS2 celá
302
C: ZPV
36
NS2 celá
302
D: M
1
K1 celá
302
AC: ČJ
24
NS2 PD
302
A: Ú
35
GOP2 celá
302
B: Ú
35
NS2 PD
302
C: Ú
35
GOP2 celá
302
D: Ú
35
NS2 PD
302
A: Ú
35
GOP2 celá
302
B: Ú
35
NS2 PD
302
C: Ú
35
GOP2 celá
302
D: Ú
35
NS2 PD
302
A: MAM
21
NS2 PD
302
B: EKO
35
NS2 PD
302
C: MAM
21
NS2 PD
302
D: EKO
35
LOZ1 OZS1
302
BD: OD
39
Tue
NS2 PD
302
A: EKO
35
NS2 celá
302
B: ČJ
3
NS2 PD
302
C: EKO
35
NS2 celá
302
D: ČJ
3
NS2 celá
302
B: M
1
NS2 celá
302
D: M
1
NS2 PT
302
A: ST
28
GOP2 celá
302
B: EKO
35
NS2 PT
302
C: ST
28
GOP2 celá
302
D: EKO
35
NS2 celá
302
A: ZPV
36
NS2 PD
302
B: EKO
35
NS2 celá
302
C: ZPV
36
NS2 PD
302
D: EKO
35
NS2 celá
302
A: ČJ
3
NS2 celá
302
C: ČJ
3
NS2 PT
302
A: EKO
35
NS2 PT
302
B: ST
28
NS2 PT
302
C: EKO
35
NS2 PT
302
D: ST
28
Wed
NS2 celá
302
A: M
1
NS2 PT
302
B: MAM
21
NS2 celá
302
C: M
1
NS2 PT
302
D: MAM
21
NS2 celá
302
A: ČJ
3
NS2 celá
302
C: ČJ
3
NS2 PD
302
A: Ú
35
NS2 PD
302
B: PC
21
NS2 PD
302
C: Ú
35
NS2 PD
302
D: PC
21
NS2 PD
302
A: Ú
35
NS2 PD
302
C: Ú
35
NS2 celá
302
A: ZPV
36
GOP2 celá
302
B: EKO
35
NS2 celá
302
C: ZPV
36
GOP2 celá
302
D: EKO
35
NS2 PD
302
A: EKO
35
NS2 PD
302
B: Ú
35
NS2 PD
302
C: EKO
35
NS2 PD
302
D: Ú
35
NS2 celá
302
A: ON
3
NS2 PD
302
B: Ú
35
NS2 celá
302
C: ON
3
NS2 PD
302
D: Ú
35
Thu
NS2 PD
302
A: EKO
35
GOP2 celá
302
B: ČJ
10
NS2 PD
302
C: EKO
35
GOP2 celá
302
D: ČJ
10
GOP2 O2
302
A: OPRL
32
GOP2 celá
302
B: ČJ
10
GOP2 O2
302
C: OPRL
32
GOP2 celá
302
D: ČJ
10
NS2 celá
302
A: ČJ
3
NS2 celá
302
B: M
1
NS2 celá
302
C: ČJ
3
NS2 celá
302
D: M
1
NS2 celá
302
A: ČJ
3
NS1A celá
302
B: Ú
35
NS2 celá
302
C: ČJ
3
NS1A celá
302
D: Ú
35
POZ3 Z3
302
AC: T
12
NS1A celá
302
B: Ú
35
NS1A celá
302
D: Ú
35
GOP2 celá
302
A: Ú
35
NS2 PT
302
B: ST
28
GOP2 celá
302
C: Ú
35
NS2 PT
302
D: ST
28
GOP2 celá
302
A: Ú
35
NS2 PD
302
B: EKO
35
GOP2 celá
302
C: Ú
35
NS2 PD
302
D: EKO
35
Fri
NS1A celá
302
A: Ú
35
A1A celá
302
BD: ZPV
38
NS1A celá
302
C: Ú
35
NS1A celá
302
A: Ú
35
GOP2 celá
302
B: EKO
35
NS1A celá
302
C: Ú
35
GOP2 celá
302
D: EKO
35
GOP2 celá
302
A: EKO
35
GOP2 celá
302
C: EKO
35
A1B celá
302
AC: ST
19
NS1A celá
302
B: Ú
35
NS1A celá
302
D: Ú
35
NS1C celá
302
A: M
1
NS1A celá
302
B: Ú
35
NS1C celá
302
C: M
1
NS1A celá
302
D: Ú
35
S3 celá
302
AC: EKO
35
NS2 PT
302
B: EKO
35
NS2 PT
302
D: EKO
35
Powered by