Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 414 | Učebna
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
S2 celá
414
AC: M
18
GOP4 celá
414
A: M
18
OZL1 celá
414
BD: M
18
GOP4 celá
414
C: M
18
NS2A celá
414
A: M
18
GOP4 celá
414
B: M
18
NS2A celá
414
C: M
18
GOP4 celá
414
D: M
18
G3 celá
414
A: M
18
G3 celá
414
B: M
18
G3 celá
414
C: M
18
G3 celá
414
D: M
18
OZL1 L1
414
BD: STR
19
S2 celá
414
AC: M
18
NS2A celá
414
B: M
18
NS2A celá
414
D: M
18
POZ2 celá
414
AC: M
18
NS2A celá
414
B: M
18
NS2A celá
414
D: M
18
Tue
POZ2 Z2
414
AC: F
23
POZ2 OK2
414
AC: F
23
OZL1 LZ1
414
BD: ZPV
38
POZ2 OK2
414
AC: SZ
19
OZL1 L1
414
BD: STR
19
POZ2 P2
414
AC: PS
29
OZL1 L1
414
BD: STR
19
Wed
POZ2 celá
414
AC: M
18
G3 celá
414
B: M
18
G3 celá
414
D: M
18
S2 celá
414
AC: M
18
NS2A celá
414
B: M
18
NS2A celá
414
D: M
18
S2 celá
414
AC: M
18
KP1 celá
414
BD: M
18
GOP4 celá
414
A: M
18
OZL1 celá
414
BD: M
18
GOP4 celá
414
C: M
18
GOP4 celá
414
A: M
18
GOP4 celá
414
C: M
18
NS2A celá
414
A: M
18
NS2A celá
414
C: M
18
G3 celá
414
A: M
18
OZL1 Z1
414
BD: T
9
G3 celá
414
C: M
18
Thu
OZL1 celá
414
BD: M
18
OZL1 OK1
414
BD: AJ
22
G3 celá
414
B: M
18
G3 celá
414
D: M
18
POZ2 celá
414
AC: M
18
OZL1 celá
414
BD: ČJ
24
NS2A celá
414
A: M
18
KP1 celá
414
BD: M
18
NS2A celá
414
C: M
18
S2 celá
414
AC: M
18
GOP4 celá
414
A: M
18
GOP4 celá
414
C: M
18
Fri
NS2A celá
414
A: M
18
NS2A celá
414
B: M
18
NS2A celá
414
C: M
18
NS2A celá
414
D: M
18
S2 celá
414
AC: M
18
G3 celá
414
B: M
18
G3 celá
414
D: M
18
POZ2 celá
414
AC: M
18
OZL1 LZ1
414
BD: ZPV
38
OZL1 celá
414
BD: M
18
POZ2 celá
414
AC: ON
29
OZL1 celá
414
BD: ON
29
GOP4 celá
414
A: M
18
GOP4 celá
414
C: M
18
Powered by