Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 202 | Učebna
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
S1 celá
202
A: F
39
GOP3 O3
202
B: OPRL
15
S1 celá
202
C: F
39
GOP3 O3
202
D: OPRL
15
POZ3 P3
202
AC: OPR
15
GOP3 O3
202
B: ZB
15
GOP3 O3
202
D: ZB
15
GO1 OP1
202
A: OPRL
15
KP1 P1
202
BD: OPR
15
GO1 OP1
202
C: OPRL
15
NS1B celá
202
A: T
12
NS1B celá
202
C: T
12
KP2 celá
202
AC: ČJ
24
KP1 P1
202
BD: OP
15
KP2 P2
202
AC: ZB
15
KP1 celá
202
BD: ON
13
KP2 P2
202
AC: PRO
15
Tue
KP2 K2
202
AC: EKO
4
KP1 celá
202
BD: ČJ
24
KP2 celá
202
AC: ČJ
24
KP1 P1
202
BD: OP
15
KP2 K2
202
AC: PV
15
KP1 P1
202
BD: ZB
15
KP2 celá
202
AC: ON
29
GO1 OP1
202
A: ZB
15
GOP2 O2
202
B: OPRL
32
GO1 OP1
202
C: ZB
15
GOP2 O2
202
D: OPRL
32
OZL2 celá
202
AC: ČJ
24
GOP2 O2
202
B: PRO
15
GOP2 O2
202
D: PRO
15
GOP3 O3
202
A: ZB
15
GOP2 O2
202
B: PRO
15
GOP3 O3
202
C: ZB
15
GOP2 O2
202
D: PRO
15
Wed
KP2 P2
202
AC: PS
10
KP1 celá
202
BD: ZPV
38
KP2 P2
202
AC: ZB
15
S2 celá
202
BD: AJ
32
KP1 celá
202
BD: ČJ
24
NS1C celá
202
A: M
1
GOP3 O3
202
B: ZB
15
NS1C celá
202
C: M
1
GOP3 O3
202
D: ZB
15
POZ3 P3
202
AC: ZB
15
KP1 P1
202
BD: ZB
15
POZ3 P3
202
AC: PRO
15
KP1 celá
202
BD: ON
13
Thu
GO1 OP1
202
A: OPRL
15
GOP3 O3
202
B: OPRL
15
GO1 OP1
202
C: OPRL
15
GOP3 O3
202
D: OPRL
15
KP2 P2
202
AC: OP
15
KP1 celá
202
BD: M
1
POZ3 P3
202
AC: ZB
15
GOP2 O2
202
B: OPRL
32
GOP2 O2
202
D: OPRL
32
NS1A celá
202
A: MAM
21
KP1 P1
202
BD: OPR
15
NS1A celá
202
C: MAM
21
KP2 P2
202
AC: ZB
15
KP1 P1
202
BD: AJ
32
KP2 K2
202
AC: PV
15
KP1 P1
202
BD: ZB
15
NS1A celá
202
A: PC
21
GO1 OP1
202
B: ZB
15
NS1A celá
202
C: PC
21
GO1 OP1
202
D: ZB
15
Fri
GOP2 O2
202
A: ZB
32
KP1 P1
202
BD: ZB
15
GOP2 O2
202
C: ZB
32
KP2 celá
202
AC: ON
29
NS1B celá
202
B: M
36
NS1B celá
202
D: M
36
POZ3 P3
202
AC: ZB
15
KP1 P1
202
BD: AJ
32
POZ3 P3
202
AC: OPR
15
GO1 OP1
202
B: OPRL
15
GO1 OP1
202
D: OPRL
15
GO1 OP1
202
A: ZB
15
GO1 OP1
202
B: ZB
15
GO1 OP1
202
C: ZB
15
GO1 OP1
202
D: ZB
15
GOP2 O2
202
B: PRO
15
GOP2 O2
202
D: PRO
15
GOP2 O2
202
B: PRO
15
GOP2 O2
202
D: PRO
15
Powered by