Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Dvořák Jiří
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
NS1B celá
A: TV
KP1 celá
204
BD: ON
NS1B celá
C: TV
NS1B celá
A: TV
NS1B celá
B: TV
NS1B celá
C: TV
NS1B celá
D: TV
S2 celá
AC: TV
NS1B celá
B: TV
NS1B celá
D: TV
S2 celá
AC: TV
S1 celá
A: TV
NS1C celá
B: TV
S1 celá
C: TV
NS1C celá
D: TV
S1 celá
A: TV
NS1C celá
B: TV
S1 celá
C: TV
NS1C celá
D: TV
Př.
Suplovací pohotovost Poh
Tue
ALO2 A2
AC: TV
KP1 celá
214
BD: ON
ALO2 A2
AC: TV
K3 celá
AC: TV
OZL1 LZ1
BD: TV
K3 celá
AC: TV
OZL1 LZ1
BD: TV
GOP2 celá
B: TV
GOP2 celá
D: TV
NS1A celá
409
A: ON
GOP2 celá
B: TV
NS1A celá
409
C: ON
GOP2 celá
D: TV
Př.
3. p
Suplovací pohotovost Poh
Wed
A1 celá
AC: TV
S1 celá
B: TV
S1 celá
D: TV
A1 celá
AC: TV
S1 celá
B: TV
S1 celá
D: TV
NS1C celá
B: TV
NS1C celá
D: TV
GOP1 O1
A: TV
NS1C celá
B: TV
GOP1 O1
C: TV
NS1C celá
D: TV
GOP1 O1
A: TV
GOP1 O1
C: TV
Poh.
Thu
GOP2 celá
A: TV
GOP2 celá
C: TV
GOP2 celá
A: TV
NS1B celá
413
B: ON
GOP2 celá
C: TV
NS1B celá
413
D: ON
Fri
NS1B celá
413
A: ON
NS1B celá
413
C: ON
KP1 P1
BD: TV
OZS1 celá
AC: TV
KP1 P1
BD: TV
OZS1 celá
AC: TV
NS1A celá
302
B: ON
NS1A celá
302
D: ON
S2 celá
AC: TV
GOP1 O1
B: TV
GOP1 O1
D: TV
S2 celá
AC: TV
GOP1 O1
B: TV
GOP1 O1
D: TV
Poh.
Powered by