Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Nový Václav
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
OZ3 Z3
401
BD: IKT
AOZ2 OZS2
401
BD: ZSZ
GOP3 celá
GOP3 celá
401
C: IKT
GOP1 celá
GOP1 celá
401
B: IKT
Tue
NS1A celá
NS1A celá
401
D: IKT
S1 celá
S1 celá
401
D: IKT
G2 celá
G2 celá
401
B: IKT
DS2 celá
DS2 celá
401
B: IKT
K2 celá
401
BD: IKT
NS2 PD2
NS2 PD2
401
C: IKT
GOP3 celá
GOP3 celá
401
D: IKT
GOP3 celá
GOP3 celá
401
A: IKT
AOZ2 celá
401
BD: IKT
3. p
Wed
NS1A celá
NS1A celá
401
A: IKT
GOP1 celá
GOP1 celá
401
B: IKT
OZL2 celá
401
AC: IKT
AOZ2 OZS2
401
BD: ZSZ
AOZ3 OZS3
401
AC: ZSZ
AOZ2 OZS2
401
BD: ZSZ
NS1A celá
NS1A celá
401
B: IKT
G2 celá
G2 celá
401
B: IKT
NS2 PD2
NS2 PD2
401
B: IKT
3. p
Poh.
3. p
Suplovací pohotovost Poh
Suplovací pohotovost Poh
Thu
NS2 PD2
NS2 PD2
401
C: IKT
S1 celá
S1 celá
401
D: IKT
GOP3 celá
GOP3 celá
401
C: IKT
NS2 PD2
NS2 PD2
401
D: IKT
G2 celá
G2 celá
401
C: IKT
LOZ1 OZ1
401
AC: ZSZ
NS1A celá
NS1A celá
401
A: IKT
3. p
Fri
S1 celá
S1 celá
401
A: IKT
K2 celá
401
BD: IKT
NS2 PD2
NS2 PD2
401
A: IKT
AOZ3 OZS3
401
AC: ZSZ
S1 celá
S1 celá
401
B: IKT
NS1A celá
NS1A celá
401
B: IKT
G2 celá
G2 celá
401
C: IKT
OZ3 Z3
401
BD: IKT
NS1A celá
NS1A celá
401
C: IKT
OZL2 celá
401
AC: IKT
NS2 PD2
NS2 PD2
401
B: IKT
LOZ1 OZ1
401
AC: ZSZ
AOZ2 celá
401
BD: IKT
3. p
Suplovací pohotovost Poh
Powered by