Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Fidlerová Ivana
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
NS2A celá
310
A: AJ
NS2A celá
310
B: AJ
NS2A celá
310
C: AJ
NS2A celá
310
D: AJ
G3 celá
310
A: AJ
GOP2 celá
310
B: AJ
G3 celá
310
C: AJ
GOP2 celá
310
D: AJ
GOP2 celá
310
A: AJ
GOP2 celá
310
C: AJ
A1 1.sk
310
AC: AJ
K3 celá
310
AC: AJK
2. p
Suplovací pohotovost Poh
Tue
NS1B 2.sk
310
A: AJ
GOP2 celá
310
B: AJ
NS1B 2.sk
310
C: AJ
GOP2 celá
310
D: AJ
A1 1.sk
310
AC: AJ
GOP2 celá
310
B: AJ
GOP2 celá
310
D: AJ
DS1 celá
310
AJ
K3 celá
310
AC: AJK
NS2A celá
310
B: AJ
NS2A celá
310
D: AJ
S3 celá
310
AC: AJ
NS1B 2.sk
310
B: AJ
NS1B 2.sk
310
D: AJ
NS2A celá
310
A: AJ
NS2A celá
310
C: AJ
PJ
Wed
S3 celá
310
AC: AJ
G3 celá
310
B: AJ
G3 celá
310
D: AJ
NS1B 2.sk
310
A: AJ
G3 celá
310
B: AJ
NS1B 2.sk
310
C: AJ
G3 celá
310
D: AJ
NS1B 2.sk
310
A: AJ
NS1B 2.sk
310
C: AJ
G3 celá
310
A: AJ
G3 celá
310
C: AJ
NS2A celá
310
A: AJ
NS1B 2.sk
310
B: AJ
NS2A celá
310
C: AJ
NS1B 2.sk
310
D: AJ
Jíd
Thu
S3 celá
310
AC: AJ
NS2A celá
310
B: AJ
NS2A celá
310
D: AJ
S3 celá
310
AC: AJ
NS2A celá
310
B: AJ
NS2A celá
310
D: AJ
NS1B 2.sk
310
A: AJ
NS1B 2.sk
310
B: AJ
NS1B 2.sk
310
C: AJ
NS1B 2.sk
310
D: AJ
NS1B 2.sk
310
B: AJ
NS1B 2.sk
310
D: AJ
A1 1.sk
310
AC: AJ
G3 celá
310
B: AJ
G3 celá
310
D: AJ
2. p
Suplovací pohotovost Poh
Fri
GOP2 celá
310
A: AJ
GOP2 celá
310
C: AJ
S3 celá
310
AC: AJ
G3 celá
310
B: AJ
G3 celá
310
D: AJ
S3 celá
310
AC: AJ
NS2A celá
310
B: AJ
NS2A celá
310
D: AJ
A1 1.sk
310
AC: AJ
GOP2 celá
310
B: AJ
GOP2 celá
310
D: AJ
Powered by