Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Fidlerová Ivana
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
NS1A 2.sk
310
BD: AJ
NS2 PT2
310
AJ
G2 celá
G2 celá
310
B: AJ
G2 celá
G2 celá
G2 celá
G2 celá
310
D: AJ
GOP1 celá
GOP1 celá
310
A: AJ
NS1A 2.sk
310
BD: AJ
NS1A 2.sk
310
AC: AJ
S2 celá
310
BD: AJ
2. p
Tue
S2 celá
212
BD: AJ
S2 celá
212
BD: AJ
G2 celá
G2 celá
404
D: AJ
NS1A 2.sk
NS1A 2.sk
310
AC: AJ
NS1B 2.sk
310
AJ
GOP1 celá
GOP1 celá
310
A: AJ
Suplovací pohotovost Poh
Wed
NS1A 2.sk
310
BD: AJ
NS2 PT2
310
AJ
GOP1 celá
GOP1 celá
310
D: AJ
GOP1 celá
GOP1 celá
310
A: AJ
S2 celá
310
BD: AJ
S2 celá
310
BD: AJ
2. p
Poh.
Suplovací pohotovost Poh
Thu
GOP1 celá
GOP1 celá
315
D: AJ
NS1B 2.sk
310
AJ
NS1B 2.sk
310
AJ
NS1A 2.sk
310
BD: AJ
G2 celá
G2 celá
310
C: AJ
S2 celá
310
BD: AJ
Poh.
2. p
Fri
GOP1 celá
GOP1 celá
310
B: AJ
NS1A 2.sk
310
BD: AJ
G2 celá
G2 celá
310
B: AJ
NS2 PT2
310
AJ
NS2 PT2
310
AJ
NS1B 2.sk
310
AJ
Powered by