Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 206 | Učebna
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
GOP4 celá
206
A: NJ
6
S4 celá
206
BD: AJ
25
GOP4 celá
206
C: NJ
6
GOP1 O1
206
A: ZB
32
AOZ3 A3
206
BD: AJ
25
GOP1 O1
206
C: ZB
32
GOP4 O4
206
A: PRA
6
GOP4 O4
206
C: PRA
6
NS1B celá
206
A: MAM
21
GOP4 celá
206
B: NJ
6
NS1B celá
206
C: MAM
21
GOP4 celá
206
D: NJ
6
GOP4 celá
206
A: AJ
25
GOP4 celá
206
B: AJ
25
GOP4 celá
206
C: AJ
25
GOP4 celá
206
D: AJ
25
A1 2.sk
206
AC: AJ
32
OZL3 celá
206
BD: AJ
25
OZL3 celá
206
BD: AJ
25
Tue
GOP4 O4
206
A: PRA
6
OZL1 LZ1
206
BD: F
M28
GOP4 O4
206
C: PRA
6
NS1B 1.sk
206
A: AJ
22
GOP4 O4
206
B: PRA
6
NS1B 1.sk
206
C: AJ
22
GOP4 O4
206
D: PRA
6
GOP1 O1
206
A: NJ
25
K2 1.sk
206
BD: NJ
25
GOP1 O1
206
C: NJ
25
S4 celá
206
BD: AJ
25
GOP4 celá
206
A: AJ
25
NS1A 2.sk
206
B: AJ
25
GOP4 celá
206
C: AJ
25
NS1A 2.sk
206
D: AJ
25
NS1A 2.sk
206
A: AJ
25
NS1B 1.sk
206
B: AJ
22
NS1A 2.sk
206
C: AJ
25
NS1B 1.sk
206
D: AJ
22
GOP1 G1
206
A: NJ
25
AOZ3 A3
206
BD: AJ
25
GOP1 G1
206
C: NJ
25
Wed
GOP4 celá
206
A: NJ
6
GOP4 celá
206
C: NJ
6
S4 celá
206
BD: AJ
25
NS1A 2.sk
206
A: AJ
25
S4 celá
206
BD: AJ
25
NS1A 2.sk
206
C: AJ
25
GOP1 G1
206
A: NJ
25
NS1A 2.sk
206
B: AJ
25
GOP1 G1
206
C: NJ
25
NS1A 2.sk
206
D: AJ
25
GOP4 celá
206
A: AJ
25
K2 2.sk
206
BD: NJ
25
GOP4 celá
206
C: AJ
25
GOP4 celá
206
A: AJ
25
GOP4 celá
206
C: AJ
25
Thu
GOP1 G1
206
B: NJ
25
GOP1 G1
206
D: NJ
25
GOP4 celá
206
A: AJ
25
NS1A 2.sk
206
B: AJ
25
GOP4 celá
206
C: AJ
25
NS1A 2.sk
206
D: AJ
25
GOP4 celá
206
A: AJ
25
GOP4 celá
206
C: AJ
25
AOZ3 A3
206
BD: AJ
25
NS1A 2.sk
206
A: AJ
25
K2 1.sk
206
BD: NJ
25
NS1A 2.sk
206
C: AJ
25
GOP1 G1
206
A: NJ
25
OZL3 celá
206
BD: AJ
25
GOP1 G1
206
C: NJ
25
GOP1 O1
206
A: NJ
25
S4 celá
206
BD: AJ
25
GOP1 O1
206
C: NJ
25
Fri
GOP4 O4
206
A: PRA
6
GOP4 O4
206
C: PRA
6
GOP2 celá
206
A: NJ
6
GOP2 celá
206
C: NJ
6
NS1A 2.sk
206
B: AJ
25
NS1A 2.sk
206
D: AJ
25
GOP1 O1
206
A: NJ
25
AOZ3 A3
206
BD: AJ
25
GOP1 O1
206
C: NJ
25
GOP4 celá
206
A: AJ
25
OZL3 celá
206
BD: AJ
25
GOP4 celá
206
C: AJ
25
NS1A 2.sk
206
A: AJ
25
K2 2.sk
206
BD: NJ
25
NS1A 2.sk
206
C: AJ
25
GOP1 O1
206
A: NJ
25
S4 celá
206
BD: AJ
25
GOP1 O1
206
C: NJ
25
Powered by