Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Hrubá Eva
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
GOP1 OP1
GOP1 OP1
402
D: PEK
GOP1 celá
GOP1 celá
315
B: NJ
GOP1 OP1
GOP1 OP1
402
C: PEK
G2 celá
G2 celá
404
B: NJ
G2 celá
G2 celá
402
C: PEK
K2 celá
409
BD: NJ
GOP3 celá
GOP3 celá
206
A: NJ
GOP1 celá
GOP1 celá
202
A: NJ
3. p
Suplovací pohotovost Poh
Tue
GOP3 celá
GOP3 celá
206
B: NJ
NS1A celá
NS1A celá
402
A: PEK
GOP1 G1
GOP1 G1
402
D: PEK
NS1A celá
NS1A celá
407
B: PRA
NS2 PD2
NS2 PD2
302
A: PRA
G2 celá
G2 celá
402
B: PEK
GOP3 celá
GOP3 celá
206
A: NJ
DS2 celá
211
B: PRA
DS2 celá
402
C: PEK
Suplovací pohotovost Poh
Wed
KP3 P3
402
AC: PEK
G2 celá
G2 celá
404
D: NJ
NS1B celá
NS1B celá
215
A: PRA
GOP1 celá
GOP1 celá
315
D: NJ
GOP3 celá
GOP3 celá
206
B: NJ
NS2 PD2
NS2 PD2
302
B: PRA
NS2 PD2
NS2 PD2
402
C: PEK
GOP1 G1
GOP1 G1
402
A: PEK
G2 celá
G2 celá
402
D: PEK
K2 celá
409
BD: NJ
NS1A celá
NS1A celá
NS1A celá
NS1A celá
402
C: PEK
3. p
Thu
KP3 P3
402
AC: PEK
NS1A celá
NS1A celá
402
A: PEK
G2 celá
G2 celá
402
A: PEK
NS2 PD2
NS2 PD2
402
D: PEK
GOP1 OP1
GOP1 OP1
402
B: PEK
NS1B celá
NS1B celá
215
D: PRA
Poh.
Fri
G2 celá
G2 celá
404
B: NJ
NS2 PD2
NS2 PD2
402
D: PEK
GOP1 OP1
GOP1 OP1
402
D: PEK
G2 celá
G2 celá
206
C: NJ
GOP1 celá
GOP1 celá
312
B: NJ
NS1A celá
NS1A celá
407
C: PRA
NS2 PD2
NS2 PD2
402
A: PEK
Poh.
2. p
Powered by