Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Hrubá Eva
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
GOP2 celá
402
B: PEK
GOP2 celá
402
D: PEK
KP2 P2
402
AC: PEK
KP1 P1
402
BD: PEK
KP1 K1
402
BD: PEK
G4 celá
411
A: NJ
NS2 PD
402
B: PEK
G4 celá
411
C: NJ
NS2 PD
402
D: PEK
NS1A celá
402
A: PEK
NS1A celá
413
B: PRA
NS1A celá
402
C: PEK
NS1A celá
413
D: PRA
GOP3 celá
411
A: NJ
GOP3 celá
411
C: NJ
GO1 OP1
411
A: NJ
GO1 OP1
411
C: NJ
3. p
3. p
Tue
NS1A celá
402
B: PEK
NS1A celá
402
D: PEK
G4 celá
411
B: NJ
G4 celá
411
D: NJ
POZ3 P3
402
AC: PEK
GOP3 celá
411
B: NJ
GOP3 celá
411
D: NJ
K1 celá
402
AC: PEK
NS1B celá
407
A: PRA
NS1B celá
407
C: PRA
GOP3 celá
411
A: NJ
DS2 celá
402
B: PEK
GOP3 celá
411
C: NJ
DS2 celá
407
D: PRA
NS2 PD
407
A: PRA
NS1B celá
407
B: PRA
NS2 PD
407
C: PRA
NS1B celá
407
D: PRA
3. p
Wed
GO1 OP1
411
A: NJ
GO1 G1
402
B: PEK
GO1 OP1
411
C: NJ
GO1 G1
402
D: PEK
POZ3 P3
402
AC: PEK
NS1A celá
402
B: PEK
NS1A celá
402
D: PEK
K1 celá
402
AC: PEK
GO1 OP1
411
B: NJ
GO1 OP1
411
D: NJ
KP2 P2
402
AC: PEK
GOP2 celá
402
B: PEK
GOP2 celá
402
D: PEK
GOP3 celá
411
B: NJ
GOP3 celá
411
D: NJ
G4 celá
411
B: NJ
G4 celá
411
D: NJ
Suplovací pohotovost Poh
Thu
GO1 G1
402
A: PEK
KP1 P1
402
BD: PEK
GO1 G1
402
C: PEK
GO1 OP1
411
A: NJ
GO1 OP1
411
C: NJ
NS2 PD
402
A: PEK
NS2 PD
407
B: PRA
NS2 PD
402
C: PEK
NS2 PD
407
D: PRA
NS1A celá
402
A: PEK
NS2 PD
402
B: PEK
NS1A celá
402
C: PEK
NS2 PD
402
D: PEK
GOP2 celá
402
B: PEK
GOP2 celá
402
D: PEK
PJ
Suplovací pohotovost Poh
Fri
GOP2 celá
402
A: PEK
GOP2 celá
402
C: PEK
NS1A celá
413
A: PRA
KP1 K1
402
BD: PEK
NS1A celá
413
C: PRA
NS2 PD
402
A: PEK
G4 celá
407
B: NJ
NS2 PD
402
C: PEK
G4 celá
407
D: NJ
3. p
Powered by