Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 212 | Učebna
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
GOP1 celá
212
A: D
31
GOP4 celá
212
B: ČJ
31
GOP1 celá
212
C: D
31
GOP4 celá
212
D: ČJ
31
GOP2 celá
212
A: ČJ
31
GOP4 celá
212
B: ČJ
31
GOP2 celá
212
C: ČJ
31
GOP4 celá
212
D: ČJ
31
GOP2 celá
212
A: ČJ
31
NS2A celá
212
B: ČJ
10
GOP2 celá
212
C: ČJ
31
NS2A celá
212
D: ČJ
10
GOP1 celá
212
A: ČJ
10
S1 celá
212
B: ČJ
31
GOP1 celá
212
C: ČJ
10
S1 celá
212
D: ČJ
31
GOP1 celá
212
A: ČJ
10
G3 celá
212
B: ČJ
10
GOP1 celá
212
C: ČJ
10
G3 celá
212
D: ČJ
10
G3 celá
212
A: ČJ
10
S1 celá
212
B: D
31
G3 celá
212
C: ČJ
10
S1 celá
212
D: D
31
GOP1 celá
212
A: ZPV
38
NS1B celá
212
B: ČJ
24
GOP1 celá
212
C: ZPV
38
NS1B celá
212
D: ČJ
24
Tue
GOP1 celá
212
A: D
31
S1 celá
212
B: F
1
GOP1 celá
212
C: D
31
S1 celá
212
D: F
1
GOP4 celá
212
A: ČJ
31
KP1 celá
212
BD: ČJ
24
GOP4 celá
212
C: ČJ
31
ALO2 celá
212
AC: ON
29
NS2A celá
212
B: D
31
NS2A celá
212
D: D
31
S2 celá
212
AC: TD
28
GOP2 celá
212
B: ČJ
31
GOP2 celá
212
D: ČJ
31
NS1A celá
212
A: D
31
NS1B celá
212
B: D
31
NS1A celá
212
C: D
31
NS1B celá
212
D: D
31
NS2B celá
212
A: ČJ
3
KP1 K1
212
BD: AJ
32
NS2B celá
212
C: ČJ
3
NS2B celá
212
A: ČJ
3
DS3 celá
212
B: D
31
NS2B celá
212
C: ČJ
3
DS3 celá
212
D: ON
21
Wed
NS1B celá
212
A: D
31
GOP1 celá
212
B: ČJ
10
NS1B celá
212
C: D
31
GOP1 celá
212
D: ČJ
10
GOP4 celá
212
A: ČJ
31
GOP1 celá
212
B: D
31
GOP4 celá
212
C: ČJ
31
GOP1 celá
212
D: D
31
GOP1 celá
212
A: D
31
S1 celá
212
B: ST
19
GOP1 celá
212
C: D
31
S1 celá
212
D: ST
19
NS2B celá
212
A: D
31
NS1B celá
212
B: ČJ
24
NS2B celá
212
C: D
31
NS1B celá
212
D: ČJ
24
NS1A celá
212
A: D
31
NS2B celá
212
B: D
31
NS1A celá
212
C: D
31
NS2B celá
212
D: D
31
NS1B celá
212
A: ČJ
24
S1 celá
212
B: D
31
NS1B celá
212
C: ČJ
24
S1 celá
212
D: D
31
NS2B celá
212
A: ON
3
NS1A celá
212
B: ČJ
3
NS2B celá
212
C: ON
3
NS1A celá
212
D: ČJ
3
Thu
GOP4 celá
212
A: ČJ
31
G3 celá
212
B: ČJ
10
GOP4 celá
212
C: ČJ
31
G3 celá
212
D: ČJ
10
NS1A celá
212
A: D
31
S1 celá
212
B: SZ
37
NS1A celá
212
C: D
31
S1 celá
212
D: SZ
37
POZ2 celá
212
AC: ON
29
GOP2 celá
212
B: ČJ
31
GOP2 celá
212
D: ČJ
31
S1 celá
212
A: ČJ
31
S1 celá
212
B: ČJ
31
S1 celá
212
C: ČJ
31
S1 celá
212
D: ČJ
31
S1 celá
212
A: ČJ
31
S1 celá
212
B: ČJ
31
S1 celá
212
C: ČJ
31
S1 celá
212
D: ČJ
31
NS2A celá
212
A: D
31
NS1B celá
212
B: D
31
NS2A celá
212
C: D
31
NS1B celá
212
D: D
31
NS2B celá
212
A: D
31
NS2A celá
212
B: D
31
NS2B celá
212
C: D
31
NS2A celá
212
D: D
31
Fri
GOP2 celá
212
A: ČJ
31
G3 celá
212
B: ČJ
10
GOP2 celá
212
C: ČJ
31
G3 celá
212
D: ČJ
10
GOP4 celá
212
A: ČJ
31
AOZ3 celá
212
BD: ČJ
10
GOP4 celá
212
C: ČJ
31
S1 celá
212
A: D
31
NS2A celá
212
B: ON
29
S1 celá
212
C: D
31
NS2A celá
212
D: ON
29
NS2A celá
212
A: D
31
S1 celá
212
B: ČJ
31
NS2A celá
212
C: D
31
S1 celá
212
D: ČJ
31
S1 celá
212
A: M
37
S1 celá
212
B: D
31
S1 celá
212
C: M
37
S1 celá
212
D: D
31
NS1B celá
212
A: D
31
GOP2 celá
212
B: ČJ
31
NS1B celá
212
C: D
31
GOP2 celá
212
D: ČJ
31
NS2B celá
212
B: D
31
NS2B celá
212
D: D
31
Powered by