Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 308 | Učebna
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
GOP2 celá
308
A: M
7
NS1C celá
308
BD: M
7
GOP2 celá
308
C: M
7
A1 celá
308
AC: M
7
NS1C celá
308
BD: M
7
A1 celá
308
AC: ZPV
38
S4 celá
308
BD: M
7
S3 celá
308
AC: M
7
GOP2 celá
308
B: M
7
GOP2 celá
308
D: M
7
NS2B celá
308
A: M
7
NS2B celá
308
B: M
7
NS2B celá
308
C: M
7
NS2B celá
308
D: M
7
GOP1 celá
308
A: M
1
GOP1 celá
308
C: M
1
NS1B celá
308
A: M
1
NS1B celá
308
C: M
1
Tue
DS1 celá
308
M
7
DS3 celá
308
M
7
S3 celá
308
AC: M
7
NS1C celá
308
BD: M
7
GOP1 celá
308
A: M
1
NS1C celá
308
BD: M
7
GOP1 celá
308
C: M
1
ALO2 celá
308
AC: M
37
OZL3 OK3
308
BD: T
19
POZ2 P2
308
AC: F
23
NS2B celá
308
B: M
7
NS2B celá
308
D: M
7
NS1B celá
308
A: TMĚŘ
28
S4 celá
308
BD: M
7
NS1B celá
308
C: TMĚŘ
28
Wed
NS2B celá
308
A: M
7
S4 celá
308
BD: M
7
NS2B celá
308
C: M
7
A1 celá
308
AC: M
7
NS1C celá
308
BD: M
7
NS2B celá
308
A: ZPV
38
GOP2 celá
308
B: M
7
NS2B celá
308
C: ZPV
38
GOP2 celá
308
D: M
7
S3 celá
308
AC: M
7
NS2B celá
308
B: M
7
NS2B celá
308
D: M
7
S3 celá
308
AC: M
7
G3 celá
308
B: ON
3
G3 celá
308
D: ON
3
NS2B celá
308
A: ST
28
NS1A celá
308
B: M
1
NS2B celá
308
C: ST
28
NS1A celá
308
D: M
1
A1 celá
308
AC: STR
19
GOP1 celá
308
B: M
1
GOP1 celá
308
D: M
1
Thu
A1 celá
308
AC: M
7
S4 celá
308
BD: M
7
NS2B celá
308
A: M
7
NS1C celá
308
BD: M
7
NS2B celá
308
C: M
7
GOP2 celá
308
A: M
7
NS1B celá
308
B: M
1
GOP2 celá
308
C: M
7
NS1B celá
308
D: M
1
S3 celá
308
AC: M
7
KP1 celá
308
BD: ZPV
36
A1 celá
308
AC: ON
29
KP1 P1
308
BD: OP
36
OZS1 celá
308
AC: ČJ
24
KP1 celá
308
BD: ZPV
36
Fri
NS1C celá
308
A: M
7
GOP2 celá
308
B: M
7
NS1C celá
308
C: M
7
GOP2 celá
308
D: M
7
A1 celá
308
AC: M
7
S4 celá
308
BD: M
7
GOP2 celá
308
A: M
7
GOP2 celá
308
C: M
7
S3 celá
308
AC: M
7
NS2B celá
308
B: M
7
NS2B celá
308
D: M
7
NS2B celá
308
A: M
7
S4 celá
308
BD: M
7
NS2B celá
308
C: M
7
ALO2 celá
308
AC: M
37
NS1C celá
308
B: M
7
NS1C celá
308
D: M
7
S1 celá
308
A: ST
19
NS1B celá
308
B: PRA
6
S1 celá
308
C: ST
19
NS1B celá
308
D: PRA
6
Powered by