Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 315 | Učebna
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
K2 celá
315
AC: PC
33
K3 celá
315
BD: PV
33
KP2 K2
315
AC: PC
33
K3 celá
315
BD: PV
33
KP2 K2
315
AC: STO
33
GOP3 G3
315
B: VOG
4
GOP3 G3
315
D: VOG
4
GOP3 G3
315
A: V
4
K3 celá
315
BD: PC
33
GOP3 G3
315
C: V
4
GO1 G1
315
A: KS
33
K3 celá
315
BD: STO
33
GO1 G1
315
C: KS
33
GOP2 G2
315
A: V
33
GOP2 G2
315
B: VOG
4
GOP2 G2
315
C: V
33
GOP2 G2
315
D: VOG
4
K1 celá
315
AC: PV
33
KP1 K1
315
BD: PV
33
Tue
K1 celá
315
AC: STO
33
K3 celá
315
BD: PV
33
GO1 G1
315
A: V
33
K3 celá
315
BD: STO
33
GO1 G1
315
C: V
33
K2 celá
315
AC: PV
33
KP1 K1
315
BD: PV
33
K3 celá
315
BD: PC
33
K1 celá
315
AC: PC
33
KP1 K1
315
BD: STO
33
K2 celá
315
AC: STO
33
KP1 K1
315
BD: PC
33
K1 celá
315
AC: PV
33
GOP2 G2
315
B: V
33
GOP2 G2
315
D: V
33
Wed
K1 celá
315
AC: STO
33
K1 celá
315
AC: PC
33
KP1 K1
315
BD: STO
33
KP2 K2
315
AC: STO
33
K2 celá
315
AC: STO
33
KP1 K1
315
BD: PV
33
K1 celá
315
AC: PV
33
K3 celá
315
BD: PV
33
GO1 G1
315
B: V
33
GO1 G1
315
D: V
33
GO1 celá
315
A: ON
13
GO1 celá
315
B: ON
13
GO1 celá
315
C: ON
13
GO1 celá
315
D: ON
13
Thu
K2 celá
315
AC: PV
33
GO1 G1
315
B: V
33
GO1 G1
315
D: V
33
GOP2 G2
315
A: V
33
G4 celá
315
B: VOG
4
GOP2 G2
315
C: V
33
G4 celá
315
D: VOG
4
GOP2 G2
315
B: V
33
GOP2 G2
315
D: V
33
GO1 G1
315
A: V
33
KP1 K1
315
BD: STO
33
GO1 G1
315
C: V
33
K1 celá
315
AC: T
4
KP1 K1
315
BD: PC
33
K1 celá
315
AC: STO
33
K3 celá
315
BD: STO
33
GO1 G1
315
B: KS
33
GO1 G1
315
D: KS
33
Fri
GOP2 G2
315
A: VOG
4
GO1 G1
315
B: VOG
4
GOP2 G2
315
C: VOG
4
GO1 G1
315
D: VOG
4
K3 celá
315
BD: T
4
GO1 G1
315
A: VOG
4
GO1 G1
315
C: VOG
4
KP2 K2
315
AC: T
29
GOP3 G3
315
B: VOG
4
GOP3 G3
315
D: VOG
4
K2 celá
315
AC: T
29
G4 celá
315
B: VOG
4
G4 celá
315
D: VOG
4
K1 celá
315
AC: T
4
GOP2 G2
315
B: VOG
4
GOP2 G2
315
D: VOG
4
Powered by