Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III KP1
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
K1S
AC: OV
M14
K1T
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
215
BD: ZPV
38
K1S
AC: OV
M14
K1T
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
K1
205
BD: EKO
21
P1
402
BD: PEK
6
K1S
AC: OV
M14
K1T
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
P1
202
BD: OPR
15
K1
402
BD: PEK
6
K1S
AC: OV
M14
K1T
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
P1
312
BD: AJ
32
K1
406
BD: T
4
K1S
AC: OV
M14
K1T
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
K1
206
BD: AJ
25
P1
202
BD: OP
15
K1S
AC: OV
M14
K1T
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
202
BD: ON
13
K1
315
BD: PV
33
Tue
K1S
AC: OV
M14
K1T
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
202
BD: ČJ
24
K1S
AC: OV
M14
K1T
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
P1
202
BD: OP
15
K1
406
BD: T
4
K1S
AC: OV
M14
K1T
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
K1
315
BD: PV
33
P1
202
BD: ZB
15
K1S
AC: OV
M14
K1T
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
P1
312
BD: AJ
32
K1
401
BD: IKT
16
K1S
AC: OV
M14
K1T
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
P1
210
BD: HZ
14
K1
315
BD: STO
33
K1S
AC: OV
M14
K1T
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
P1
205
B: PS
10
K1
315
BD: PC
33
P1
205
D: PS
10
214
BD: ZPV
38
Wed
K1S
AC: OV
M14
K1T
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
214
BD: M
1
K1S
AC: OV
M14
K1T
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
202
BD: ZPV
38
K1S
AC: OV
M14
K1T
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
P1
401
BD: IKT
16
K1
315
BD: STO
33
K1S
AC: OV
M14
K1T
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
202
BD: ČJ
24
K1S
AC: OV
M14
K1T
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
P1
210
B: PS
10
K1
315
BD: PV
33
P1
210
D: PS
10
K1S
AC: OV
M14
K1T
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
K1
206
BD: AJ
25
P1
202
BD: ZB
15
202
BD: ON
13
Thu
K1S
AC: OV
M14
K1G3
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
204
BD: ČJ
24
K1S
AC: OV
M14
K1G3
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
202
BD: M
1
K1S
AC: OV
M14
K1G3
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
K1
206
BD: AJ
25
P1
402
BD: PEK
6
K1S
AC: OV
M14
K1G3
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
P1
202
BD: OPR
15
K1
315
BD: STO
33
K1S
AC: OV
M14
K1G3
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
P1
202
BD: AJ
32
K1
315
BD: PC
33
K1S
AC: OV
M14
K1G3
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
K1
406
BD: T
4
P1
202
BD: ZB
15
204
BD: ZPV
38
Fri
K1S
AC: OV
M14
K1G3
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
K1
BD: TV
2
P1
202
BD: ZB
15
K1S
AC: OV
M14
K1G3
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
P1
210
BD: HZ
14
K1
BD: TV
2
K1S
AC: OV
M14
K1G3
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
K1
206
BD: AJ
25
P1
202
BD: AJ
32
K1S
AC: OV
M14
K1G3
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
K1
401
BD: IKT
16
P1
BD: TV
38
K1S
AC: OV
M14
K1G3
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
K1
205
BD: EKO
21
P1
BD: TV
38
K1S
AC: OV
M14
K1G3
AC: OV
M6
P1
AC: OV
M29
P1
401
BD: IKT
16
K1
402
BD: PEK
6
204
BD: ČJ
24
Powered by