Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Honzů Jitka
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
K2 celá
409
BD: EKO
OZL2 celá
210
AC: ON
NS2 PD2
NS2 PD2
302
D: MAM
NS1A celá
NS1A celá
407
D: MAM
KP3 K3
211
AC: EKO
KP3 P3
202
AC: OPR
NS1A celá
NS1A celá
407
D: PC
NS1A celá
NS1A celá
407
A: MAM
NS1B celá
NS1B celá
NS1B celá
NS1B celá
215
A: MAM
Poh.
Suplovací pohotovost Poh
Tue
KP3 P3
202
AC: EKO
NS1A celá
NS1A celá
407
B: PC
AOZ2 celá
304
BD: ON
DS2 celá
211
A: MAM
DS2 celá
211
C: PC
KP3 P3
202
AC: OPR
NS2 PD2
NS2 PD2
302
D: MAM
DS2 celá
211
EKO
NS1A celá
NS1A celá
407
C: MAM
1. p
Suplovací pohotovost Poh
Wed
K1 celá
409
AC: ON
KP3 P3
202
AC: EKO
K2 celá
409
BD: ON
NS2 PD2
NS2 PD2
302
A: MAM
NS1A celá
NS1A celá
407
A: PC
NS2 PD2
NS2 PD2
201
A: PC
1. p
Thu
NS1A celá
NS1A celá
407
A: MAM
NS2 PD2
NS2 PD2
402
B: PC
NS2 PT2
NS2 PT2
302
D: MAM
KP3 P3
202
AC: EKO
K1 celá
409
AC: ON
NS1A celá
NS1A celá
407
C: PC
NS2 PT2
NS2 PT2
204
A: MAM
NS2 PD2
NS2 PD2
302
C: MAM
2. p
Fri
AOZ2 celá
304
BD: ON
K2 celá
409
BD: EKO
KP3 P3
202
AC: EKO
K2 celá
409
BD: ON
KP3 K3
211
AC: EKO
NS2 PD2
NS2 PD2
301
A: PC
OZL2 celá
210
AC: ON
NS2 PD2
NS2 PD2
301
B: PC
1. p
Suplovací pohotovost Poh
Powered by