Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Šlegelová Markéta
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
G3 celá
404
B: EKO
G3 celá
404
D: EKO
G3 celá
404
A: MAM
G3 celá
404
B: MAM
G3 celá
404
C: MAM
G3 celá
404
D: MAM
K1 celá
402
AC: PEK
NS1A celá
402
B: PEK
NS1A celá
402
D: PEK
GOP4 G4
404
A: EKO
GOP4 G4
404
C: EKO
GOP2 celá
411
B: EKO
GOP2 celá
411
D: EKO
GOP2 celá
411
A: EKO
GOP2 celá
411
C: EKO
G3 celá
404
A: EKO
G3 celá
404
C: EKO
Poh.
Suplovací pohotovost Poh
Tue
G3 celá
404
A: Ú
G3 celá
404
C: Ú
G3 celá
404
A: Ú
G3 celá
404
C: Ú
GOP4 G4
409
A: EKO
GOP4 O4
404
B: Ú
GOP4 G4
409
C: EKO
GOP4 O4
404
D: Ú
GOP4 O4
404
B: Ú
GOP4 O4
404
D: Ú
K1 celá
201
AC: PEK
G3 celá
404
B: EKO
G3 celá
404
D: EKO
GOP4 O4
404
A: Ú
GOP4 O4
404
C: Ú
GOP4 O4
404
A: Ú
G3 celá
404
B: MAM
GOP4 O4
404
C: Ú
G3 celá
404
D: MAM
Wed
G3 celá
404
A: Ú
GOP2 celá
411
B: Ú
G3 celá
404
C: Ú
GOP2 celá
411
D: Ú
G3 celá
404
A: Ú
GOP2 celá
411
B: Ú
G3 celá
404
C: Ú
GOP2 celá
411
D: Ú
GOP4 G4
404
A: EKO
K2 celá
409
BD: EKO
GOP4 G4
404
C: EKO
G3 celá
404
A: EKO
GOP4 O4
404
B: Ú
G3 celá
404
C: EKO
GOP4 O4
404
D: Ú
GOP4 O4
404
B: Ú
GOP4 O4
404
D: Ú
GOP2 celá
411
B: EKO
GOP2 celá
411
D: EKO
NS1A celá
402
A: PEK
NS1A celá
402
C: PEK
2. p
2. p
Thu
NS1A celá
402
B: PEK
NS1A celá
402
D: PEK
K2 celá
409
BD: EKO
G3 celá
404
B: Ú
G3 celá
404
D: Ú
G3 celá
404
B: Ú
G3 celá
404
D: Ú
G3 celá
404
B: MAM
G3 celá
404
D: MAM
NS1A celá
201
A: PEK
NS1A celá
201
C: PEK
3. p
Suplovací pohotovost Poh
Fri
GOP4 G4
406
A: EKO
GOP4 G4
406
C: EKO
GOP2 celá
411
B: EKO
GOP2 celá
411
D: EKO
GOP2 celá
411
B: Ú
GOP2 celá
411
D: Ú
GOP2 celá
411
B: Ú
GOP2 celá
411
D: Ú
G3 celá
404
B: Ú
G3 celá
404
D: Ú
G3 celá
404
B: Ú
G3 celá
404
D: Ú
3. p
Powered by