Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Štěrbová Marcela
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
OZ1 Z1
205
AC: ST
OZL2 OZ2
215
AC: TD
OZ1 celá
215
AC: TD
NS1B celá
204
A: ST
S4 celá
205
BD: ST
NS1B celá
204
C: ST
NS2 PT
211
A: TMĚŘ
NS2C celá
211
B: ST
NS2 PT
211
C: TMĚŘ
NS2C celá
211
D: ST
NS2 PT
215
A: ST
NS1B celá
210
B: TMĚŘ
NS2 PT
215
C: ST
NS1B celá
210
D: TMĚŘ
S1 celá
215
A: TD
S1 celá
215
C: TD
1. p
PJ
Tue
NS1B celá
215
A: TMĚŘ
S1 celá
215
B: TD
NS1B celá
215
C: TMĚŘ
S1 celá
215
D: TD
NS2 PT
302
A: ST
NS2 PT
215
B: ST
NS2 PT
302
C: ST
NS2 PT
215
D: ST
S1 celá
4P
A: IKT
S1 celá
201
B: IKT
S1 celá
4P
C: IKT
S1 celá
201
D: IKT
OZ1 OBK1
205
AC: ST
S3 celá
204
AC: SZ
S4 celá
210
BD: ST
OZ1 celá
215
AC: TD
NS2 PT
302
B: ST
NS2 PT
302
D: ST
2. p
Suplovací pohotovost Poh
Wed
S1 celá
215
A: TD
S1 celá
215
C: TD
OZ1 Z1
215
AC: ST
NS1B celá
215
A: ST
NS1B celá
215
C: ST
S1 celá
301
B: IKT
S1 celá
301
D: IKT
NS2 PT
308
A: TMĚŘ
NS2 PT
211
B: ST
NS2 PT
308
C: TMĚŘ
NS2 PT
211
D: ST
OZL2 OZ2
215
AC: TD
NS2C celá
409
B: ST
NS2C celá
409
D: ST
Př.
Thu
OZ1 Z1
205
AC: ST
NS1B celá
215
B: TMĚŘ
NS1B celá
215
D: TMĚŘ
OZL2 OZ2
215
AC: TD
S1 celá
215
B: TD
S1 celá
215
D: TD
NS2C celá
211
A: ST
NS1B celá
215
B: ST
NS2C celá
211
C: ST
NS1B celá
215
D: ST
S1 celá
201
B: IKT
S1 celá
201
D: IKT
OZ1 celá
215
AC: TD
NS1B celá
204
A: TMĚŘ
NS2 PT
302
B: ST
NS1B celá
204
C: TMĚŘ
NS2 PT
302
D: ST
NS1B celá
308
A: ST
NS2 PT
210
B: TMĚŘ
NS1B celá
308
C: ST
NS2 PT
210
D: TMĚŘ
1. p
Poh.
Fri
S3 celá
215
AC: SZ
NS1B celá
210
B: ST
NS1B celá
210
D: ST
OZ1 celá
215
AC: TD
OZL2 OZ2
215
AC: TD
NS2 PT
210
B: TMĚŘ
NS2 PT
210
D: TMĚŘ
NS1B celá
204
A: ST
NS1B celá
204
C: ST
OZ1 OBK1
304
AC: ST
Powered by