Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Vondrová Martina
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
GOP1 G1
GOP1 G1
315
B: V
G2 celá
G2 celá
404
C: V
G2 celá
G2 celá
404
B: V
GOP1 G1
GOP1 G1
315
C: V
GOP3 G3
GOP3 G3
206
D: VOG
K1 celá
409
AC: T
GOP3 G3
GOP3 G3
206
D: VOG
K1 celá
409
AC: PV
OZ3 celá
308
BD: EKO
G2 celá
G2 celá
404
C: VOG
K2 celá
409
BD: T
G2 celá
G2 celá
404
C: VOG
2. p
3. p
Tue
KP3 K3
404
AC: T
G2 celá
G2 celá
404
B: VOG
GOP3 G3
GOP3 G3
206
B: V
K1 celá
409
AC: T
GOP1 G1
GOP1 G1
404
C: V
OZ3 celá
308
BD: EKO
GOP1 G1
GOP1 G1
404
C: VOG
K1 celá
409
AC: PV
GOP1 G1
GOP1 G1
406
B: VOG
3. p
3. p
Suplovací pohotovost Poh
Wed
Thu
K1 celá
409
AC: PV
GOP1 G1
GOP1 G1
315
D: VOG
G2 celá
G2 celá
404
A: V
KP3 K3
404
AC: T
KP3 K3
404
AC: T
OZ3 celá
308
BD: EKO
GOP1 G1
GOP1 G1
315
D: V
GOP3 G3
GOP3 G3
206
A: V
GOP3 G3
GOP3 G3
206
C: VOG
3. p
Suplovací pohotovost Poh
Fri
KP3 K3
407
AC: T
G2 celá
G2 celá
404
D: V
GOP3 G3
GOP3 G3
206
C: VOG
GOP1 G1
GOP1 G1
315
D: VOG
GOP3 G3
GOP3 G3
404
A: V
GOP3 G3
GOP3 G3
404
A: V
OZ3 celá
308
BD: EKO
G2 celá
G2 celá
404
C: VOG
K1 celá
409
AC: T
K2 celá
409
BD: T
Suplovací pohotovost Poh
Powered by