Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 201 | Učebna
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
S4 celá
201
BD: TD
37
POZ3 OK3
201
AC: PvO
23
S2 celá
201
BD: PNC
8
S4 celá
201
BD: PNC
8
S3 celá
201
AC: PvO
23
NS2C celá
201
B: PvO
8
NS2C celá
201
D: PvO
8
S3 celá
201
AC: PNC
8
POZ3 OK3
201
AC: PNC
8
NS2 PD
201
B: IKT
23
NS2 PD
201
D: IKT
23
Tue
NS2 PT
201
A: TD
8
S4 celá
201
BD: PNC
8
NS2 PT
201
C: TD
8
NS2 PT
201
A: PvO
8
NS2C celá
201
B: PNC
8
NS2 PT
201
C: PvO
8
NS2C celá
201
D: PNC
8
NS1C celá
201
AC: PNC
8
S3 celá
201
AC: PNC
8
S1 celá
201
B: IKT
28
S1 celá
201
D: IKT
28
POZ3 OK3
201
AC: PNC
8
NS1B celá
201
B: IKT
23
NS1B celá
201
D: IKT
23
NS2 PD
201
B: IKT
23
NS2 PD
201
D: IKT
23
NS1B celá
201
A: TD
37
S2 celá
201
BD: PvO
23
NS1B celá
201
C: TD
37
Wed
NS1C celá
201
AC: PNC
8
NS1C celá
201
AC: PvO
8
OZL2 OK2
201
AC: PNC
8
NS1B celá
201
B: TD
37
NS1B celá
201
D: TD
37
Thu
POZ3 OK3
201
AC: PNC
8
NS2 PT
201
B: TD
8
NS2 PT
201
D: TD
8
NS2 PT
201
A: TD
8
NS2 PT
201
B: PvO
8
NS2 PT
201
C: TD
8
NS2 PT
201
D: PvO
8
OZL2 OK2
201
AC: PNC
8
NS2C celá
201
A: PNC
8
S1 celá
201
B: IKT
28
NS2C celá
201
C: PNC
8
S1 celá
201
D: IKT
28
S2 celá
201
BD: PNC
8
NS2C celá
201
B: PNC
8
NS2C celá
201
D: PNC
8
NS2C celá
201
B: PvO
8
NS2C celá
201
D: PvO
8
Fri
NS1C celá
201
AC: PNC
8
NS2 PT
201
B: PvO
8
NS2 PT
201
D: PvO
8
NS1C celá
201
AC: PvO
8
NS2 PT
201
B: TD
8
NS2 PT
201
D: TD
8
POZ3 OK3
201
AC: PNC
8
S4 celá
201
BD: PNC
8
POZ3 OK3
201
AC: PvO
23
NS1B celá
201
B: IKT
23
NS1B celá
201
D: IKT
23
NS2C celá
201
A: PvO
8
NS1A celá
201
B: PC
21
NS2C celá
201
C: PvO
8
NS1A celá
201
D: PC
21
NS2 PT
201
A: PvO
8
NS2 PT
201
C: PvO
8
Powered by