Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Maksymciva Irina
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
S4 celá
206
BD: AJ
AOZ3 A3
206
BD: AJ
GOP4 celá
206
A: AJ
GOP4 celá
206
B: AJ
GOP4 celá
206
C: AJ
GOP4 celá
206
D: AJ
OZL3 celá
206
BD: AJ
OZL3 celá
206
BD: AJ
Př.
Př.
Tue
GOP1 O1
206
A: NJ
K2 1.sk
206
BD: NJ
GOP1 O1
206
C: NJ
S4 celá
206
BD: AJ
GOP4 celá
206
A: AJ
NS1A 2.sk
206
B: AJ
GOP4 celá
206
C: AJ
NS1A 2.sk
206
D: AJ
NS1A 2.sk
206
A: AJ
NS1A 2.sk
206
C: AJ
GOP1 G1
206
A: NJ
AOZ3 A3
206
BD: AJ
GOP1 G1
206
C: NJ
1. p
Suplovací pohotovost Poh
Wed
S4 celá
206
BD: AJ
NS1A 2.sk
206
A: AJ
S4 celá
206
BD: AJ
NS1A 2.sk
206
C: AJ
GOP1 G1
206
A: NJ
NS1A 2.sk
206
B: AJ
GOP1 G1
206
C: NJ
NS1A 2.sk
206
D: AJ
GOP4 celá
206
A: AJ
K2 2.sk
206
BD: NJ
GOP4 celá
206
C: AJ
GOP4 celá
206
A: AJ
GOP4 celá
206
C: AJ
Suplovací pohotovost Poh
Thu
GOP1 G1
206
B: NJ
GOP1 G1
206
D: NJ
GOP4 celá
206
A: AJ
NS1A 2.sk
206
B: AJ
GOP4 celá
206
C: AJ
NS1A 2.sk
206
D: AJ
GOP4 celá
206
A: AJ
GOP4 celá
206
C: AJ
AOZ3 A3
206
BD: AJ
NS1A 2.sk
206
A: AJ
K2 1.sk
206
BD: NJ
NS1A 2.sk
206
C: AJ
GOP1 G1
206
A: NJ
OZL3 celá
206
BD: AJ
GOP1 G1
206
C: NJ
GOP1 O1
206
A: NJ
S4 celá
206
BD: AJ
GOP1 O1
206
C: NJ
Př.
Suplovací pohotovost Poh
Fri
NS1A 2.sk
206
B: AJ
NS1A 2.sk
206
D: AJ
GOP1 O1
206
A: NJ
AOZ3 A3
206
BD: AJ
GOP1 O1
206
C: NJ
GOP4 celá
206
A: AJ
OZL3 celá
206
BD: AJ
GOP4 celá
206
C: AJ
NS1A 2.sk
206
A: AJ
K2 2.sk
206
BD: NJ
NS1A 2.sk
206
C: AJ
GOP1 O1
206
A: NJ
S4 celá
206
BD: AJ
GOP1 O1
206
C: NJ
2. p
Powered by