Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III Čejka Miroslav
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
POZ2 OK2
201
AC: PNC
NS1B celá
201
B: TD
NS1B celá
201
D: TD
S3 celá
201
AC: PNC
S3 celá
201
AC: PvO
NS2B celá
201
B: TD
NS2B celá
201
D: TD
NS2B celá
201
A: TD
S4 celá
401
BD: PNC
NS2B celá
201
C: TD
S4 celá
201
BD: TD
Tue
S4 celá
201
BD: PNC
NS1C celá
201
BD: PNC
OZL3 OK3
201
BD: PNC
S2 celá
201
AC: PNC
OZL3 OK3
201
BD: PNC
S3 celá
201
AC: PvO
OZL3 OK3
201
BD: PvO
Poh.
Wed
S2 celá
201
AC: PNC
OZL3 OK3
201
BD: PNC
S3 celá
201
AC: PNC
NS1B celá
201
B: TD
NS1B celá
201
D: TD
NS1C celá
201
BD: PvO
POZ2 OK2
201
AC: PNC
NS2B celá
201
B: TD
NS2B celá
201
D: TD
OZL3 OK3
201
BD: PvO
Př.
1. p
Thu
NS1B celá
201
A: TD
OZL3 OK3
201
BD: PNC
NS1B celá
201
C: TD
NS1C celá
201
BD: PNC
S4 celá
201
BD: TD
S4 celá
201
BD: PNC
1. p
Poh.
Suplovací pohotovost Poh
Fri
NS1C celá
201
BD: PNC
NS2B celá
201
B: TD
NS2B celá
201
D: TD
NS1C celá
201
BD: PvO
OZL3 OK3
201
BD: PvO
NS1B celá
201
A: TD
OZL3 OK3
201
BD: PvO
NS1B celá
201
C: TD
Powered by