Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III
Class
Teacher
Classroom
Střední škola, Rokycany, Jeřabinová 96/III 210 | Učebna
0
6:35 - 7:20
1
7:45 - 8:30
2
8:35 - 9:20
3
9:40 - 10:25
4
10:30 - 11:15
5
11:20 - 12:05
6
12:35 - 13:20
7
13:25 - 14:10
8
14:15 - 15:00
9
15:05 - 15:50
10
16:25 - 17:10
11
17:20 - 18:05
12
18:15 - 19:00
Mon
POZ2 P2
210
AC: OPR
15
OZL3 celá
210
BD: ČJ
3
POZ2 OK2
210
AC: T
12
OZL3 Z3
210
BD: STR
9
OZS1 celá
210
AC: ON
29
OZL3 Z3
210
BD: STR
9
OZS1 celá
210
AC: ČJ
24
OZL3 OK3
210
BD: SZ
19
S1 celá
210
A: STR
9
OZL3 celá
210
BD: EKO
4
S1 celá
210
C: STR
9
OZS1 celá
210
AC: M
37
Tue
S3 celá
210
AC: EKO
26
GOP4 O4
210
B: EKO
26
GOP4 O4
210
D: EKO
26
OZS1 celá
210
AC: ON
29
GOP4 O4
210
A: EKO
26
K2 2.sk
210
BD: AJ
32
GOP4 O4
210
C: EKO
26
OZS1 celá
210
AC: AJ
22
OZL3 celá
210
BD: EKO
4
OZS1 celá
210
AC: ČJ
24
S1 celá
210
B: ON
29
S1 celá
210
D: ON
29
GOP1 G1
210
A: AJ
22
OZL3 Z3
210
BD: SZ
9
GOP1 G1
210
C: AJ
22
OZS1 celá
210
AC: STR
19
OZL3 Z3
210
BD: F
M28
Wed
OZS1 celá
210
AC: M
37
KP1 P1
210
BD: HZ
14
OZL3 celá
210
BD: M
36
GOP4 O4
210
A: EKO
26
OZL3 celá
210
BD: M
36
GOP4 O4
210
C: EKO
26
NS1B 1.sk
210
A: AJ
22
AOZ3 OZS3
210
BD: AJ
22
NS1B 1.sk
210
C: AJ
22
OZS1 celá
210
AC: ST
19
OZL3 Z3
210
BD: SZ
9
OZS1 celá
210
AC: F
1
GOP4 O4
210
B: EKO
26
GOP4 O4
210
D: EKO
26
OZS1 celá
210
AC: ZPV
38
S1 celá
210
B: ON
29
S1 celá
210
D: ON
29
Thu
ALO2 A2
210
AC: E
1
KP1 P1
210
BD: HZ
14
K3 celá
210
AC: EKO
21
OZL3 celá
210
BD: M
36
NS2B celá
210
A: ČJ
3
OZL3 celá
210
BD: M
36
NS2B celá
210
C: ČJ
3
GOP4 O4
210
A: EKO
26
NS1B 1.sk
210
B: AJ
22
GOP4 O4
210
C: EKO
26
NS1B 1.sk
210
D: AJ
22
OZS1 celá
210
AC: TD
37
NS1B 1.sk
210
B: AJ
22
NS1B 1.sk
210
D: AJ
22
POZ2 OZ2
210
AC: TD
37
S1 celá
210
B: ON
29
S1 celá
210
D: ON
29
S3 celá
210
AC: EKO
26
S1 celá
210
B: ZPV
38
S1 celá
210
D: ZPV
38
Fri
OZS1 celá
210
AC: ZPV
38
K3 celá
210
AC: ČJ
24
OZL3 celá
210
BD: ON
29
K1 celá
210
AC: ZPV
38
OZL3 celá
210
BD: ČJ
3
OZL3 celá
210
BD: ČJ
3
K2 1.sk
210
BD: AJK
22
NS2A celá
210
A: ČJ
10
K2 1.sk
210
BD: AJ
22
NS2A celá
210
C: ČJ
10
GOP4 O4
210
A: EKO
26
S1 celá
210
B: ON
29
GOP4 O4
210
C: EKO
26
S1 celá
210
D: ON
29
Powered by